Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XIII) 

Cập nhật ngày: 05/12/2022 - 11:51

BTNO - Sáng 05.12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 11.600 điểm cầu trên cả nước, với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm và các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại điểm cầu Tỉnh uỷ Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp. Hội nghị ở tỉnh cũng được trực tuyến đến 130 điểm cầu với hơn 13.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Trong thời gian 2 ngày, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Trong ngày làm việc thứ nhất, buổi sáng, Hội nghị được nghe đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; theo kế hoạch, buổi chiều cùng ngày đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ truyền đạt chuyên đề:“Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Phạm Hùng Thái-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Hội nghị là dịp để cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 5 và 6.12.2022.

Tố Tuấn