BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc kỳ họp HĐND các huyện/thành phố

Cập nhật ngày: 27/06/2014 - 08:49

* Phát biểu khai mạc kỳ họp của ông Nguyễn Hồng Quang-Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Tây Ninh khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016) cho thấy, trong những tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình kinh tế có nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, nhưng các cấp ủy đảng ở thành phố đã tập trung lãnh đạo, UBND các cấp tăng cường thực hiện vai trò quản lý, điều hành, nền kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt khá và tăng so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 1994) ước thực hiện 5.341 tỷ đồng, đạt 50,51% so kế hoạch, tăng 16,02% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 126,739 tỷ đồng, đạt 45,52% so dự toán tỉnh giao, đạt 43,73% dự toán Thành phố và tăng 9,36% so cùng kỳ. Từ đó, đã góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, sự phát triển của nền kinh tế chưa thật sự ổn định. Sản xuất, kinh doanh chịu nhiều tác động bất lợi. Đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn; tình hình trật tự an toàn xã hội có giảm nhưng còn diễn biến phức tạp,…

Tại kỳ họp này, các đại biểu được nghe các báo cáo, tờ trình, thông báo của UBND, HĐND, UB MTTQVN thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố về kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2014. Sau đó, các đại biểu tập trung thảo luận cũng như đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân Thành phố đã đề ra.

Xuân Vũ

* Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Gò Dầu khóa X cũng được tiến hành trong 2 ngày 26- 27.6.2014. Kỳ họp lần này thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện; thông báo của Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện và báo cáo của một số ngành bảo vệ pháp luật.

Toàn cảnh kỳ họp  HĐND huyện Gò Dầu.

Báo cáo của UBND huyện cho biết, nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh đạt kế hoạch và yêu cầu đề ra. Trong đó có một số chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành tốt. Tình hình kinh tế tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất được trên 2.130 tỷ đồng, đạt hơn 61% kế hoạch năm (KH), tăng hơn 39% so cùng kỳ năm trước (SCK).

Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là 50,224 tỷ đồng, đạt 54,95% KH tỉnh giao, tăng 22,9% SCK. Ước tổng chi ngân sách là 151, 865 tỷ đồng, đạt 72,14% KH tỉnh giao và tăng 1,62% SCK. Công tác an sinh xã hội ngày càng được quan tâm. Đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm chăm lo tốt hơn. Chất lượng khám và điều trị bệnh ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt cao và tăng so với năm học trước.

Trong 6 tháng qua, huyện đã giải quyết việc làm được 1.612 lao động, đạt 59,7% KH; hoàn thành xong việc thu hồi đất, chi trả bồi thường, hỗ trợ dự án cảng thủy nội địa Thanh Phước…

Tuy nhiên, cùng với những mặt làm được, trong 6 tháng đầu năm, huyện Gò Dầu vẫn còn những mặt tồn tại: Giải ngân trong xây dựng cơ bản còn thấp; một số công trình chậm triển khai thi công. Tình trạng vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định và buôn bán lấn chiếm lề đường ở khu vực thị trấn vẫn còn xảy ra. Tỷ lệ học sinh bỏ học ở bậc THPT vẫn còn cao. Các loại tội phạm và tệ nạn xã hội còn xảy ra nhiều. Số người chết do tai nạn giao thông tăng SCK.  

D.H

* Theo báo cáo của UBND huyện Trảng Bàng tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa X, nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế- xã hội của huyện vẫn tiếp tục ổn định và phát triển. Một số chỉ tiêu quan trọng đều đạt khá SCK. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước được 825,194 tỷ đồng, đạt 64,76% KH năm. Sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì và phát triển ổn định, với giá trị sản xuất ước được trên 2.381 tỷ đồng, đạt 34,16%, tăng 9,94% SCK. Các ngành thương mại-dịch vụ cung cấp đầy đủ đa dạng chủng loại hàng hóa, với giá trị sản xuất ước được 1.265,3 tỷ đồng, đạt 49,65% KH.

Tổng thu ngân sách ước được 69,313 tỷ đồng, đạt 69,73% dự toán năm, tăng 45,02% SCK. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 136,4 tỷ đồng, đạt 54,66% KH và tăng 7,69% SCK. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, việc bố trí vốn tập trung hơn, ưu tiên cho những công trình chuyển tiếp.

Tổ chức thực hiện chỉnh trang bộ mặt thị trấn Trảng Bàng để nâng cấp lên đô thị loại IV. Hiện huyện đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới xã điểm An Tịnh. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện được kéo giảm rõ rệt trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết và người bị thương).

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng qua, huyện vẫn còn những tồn tại hạn chế: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng, nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường chưa chặt chẽ. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu...

N.H

* Theo báo cáo của UBND huyện Tân Châu, trong 6 tháng đầu năm tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, đạt 45,36% kế hoạch và tăng 2,2% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt 28,43% kế hoạch.

Các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường, đàn gia súc gia cầm tiếp tục phát triển ổn định. Các mục tiêu văn hóa xã hội, công tác thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững…

Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm; báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; các báo cáo, tờ trình của HĐND huyện và hai ban HĐND huyện; thông báo của UBMTTQVN huyện Tân Châu về công tác phối hợp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; báo cáo công tác xét xử và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm…

Ngoài ra, tại kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện, Uỷ viên UBND huyện, tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện và thông qua một số Nghị quyết quan trọng khác.

Công Điều

* Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên tiếp tục phát triển ổn định, diện tích gieo trồng cây ngắn ngày các loại ước thực hiện được 17.500 ha, bằng 99,37% so với cùng kỳ năm trước và đã thu hoạch được hơn 12.200 ha cây ngắn ngày các loại. Năng suất các loại cây trồng đều đạt so với kế hoạch đề ra, một số mặt hàng nông sản như cao su, mía, mì giảm mạnh làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được hơn 303 tỷ đồng, tăng hơn 24% SCK. Thu ngân sách ước thực hiện được hơn 54 tỷ đồng đạt 22,52% so với dự toán; công tác xây dựng cơ bản đầu tư hơn 65 tỷ đồng đạt hơn 60% KH;...

Các xã đã tập trung huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã hoàn thành 80/171 tiêu chí, trong đó xã điểm Thạnh Bình hoàn thành 13/19 tiêu chí, xã Tân Lập 11 tiêu chí, các xã còn lại hoàn thành từ 6 đến 9 tiêu chí. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt trên 93%, tỷ lệ tốt nghiệp bậc tiểu học và trung học sơ sở đạt 100%.

Huyện đã mở được 27 lớp dạy nghề cho 945 lao động nông thôn và đã giải quyết việc làm cho hơn 750 lao động. Các cấp, các ngành đã vận động xây dựng được 2 căn nhà tình nghĩa, 47 căn nhả đại đoàn kết cho hộ nghèo và giải quyết tiếp cho 19 hộ được thụ hưởng khu dân cư biên giới Chàng Riệc...

Đức Thịnh

 

* Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2014, trong 6 tháng qua UBND huyện Bến Cầu đã chủ động điều hành thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ tiêu đề ra. Tình hình KT-XH phát triển ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và ngoại biên được giữ vững, các dự án hạ tầng KT-XH được đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp được kéo giảm.

An sinh xã hội được đảm bảo. Các chương trình mục tiêu quốc gia duy trì thực hiện thường xuyên. Tổng giá trị sản xuất tăng 10,97%. Diện tích gieo trồng trên 26.700 ha, tăng 0,89% so cùng kỳ. Gía trị sản xuất ngành dịch vụ đạt gần 289 tỷ đồng, đạt 50,8%. Thu ngân sách ước đạt 22,24 tỷ đồng, đạt 31,82%; chi ngân sách 82,62 tỷ đồng, đạt 39,34% dự toán huyện giao v.v…

Tuy nhiên, các loại tội phạm, tai nạn giao thông đều tăng về số vụ, số người chết và bị thương so cùng kỳ; Việc xây dựng nhà đại đoàn kết đạt thấp, chưa triển khai được xây nhà tình nghĩa, việc vận động các quỹ đạt thấp…

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện nghe và trả lời chất vấn liên quan đến 5 vấn đề thuộc lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, Y tế, an ninh trật tự xã hội.

Thông qua các Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung đồng chí Trần Thị Bích Liên-Ủy viên Thường trực HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011- 2016; Phê chuẩn quyết toán ngân sách trên địa bàn huyện năm 2013 và Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014…

Hùng Dũng - Thiện Tâm