BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh khoá VIII

Cập nhật ngày: 09/07/2012 - 05:56

(BTNO)- Ngày 9.7.2012, HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp thứ 4. Đến dự có đồng chí Võ Văn Phuông- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Uỷ ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đại diện cử tri.  

Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cho biết, đây là kỳ họp giữa năm theo luật định. Tại kỳ họp lần này, bên cạnh nội dung thường lệ là đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012, HĐND tỉnh tập trung thảo luận và quyết định những vấn đề trọng tâm: Thông qua các báo cáo, đề án, quy hoạch do UBND tỉnh trình thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, trong đó có một số đề án, tờ trình quan trọng như: Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Tây Ninh đến năm 2020, Đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh là đô thị loại 3, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015…; Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tiến hành chất vấn trực tiếp thủ trưởng một số sở, ngành thuộc UBND tỉnh về những nội dung mà đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh quan tâm; Xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt Phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, ông Trần Lưu Quang- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo đạt được mục tiêu chung là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Nền kinh tế tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng, chỉ số giá tiêu dùng được kéo giảm. Các lĩnh vực kinh tế tăng trưởng ở mức tương đối. Một số lĩnh vực tăng khá cao. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,8%. Thu ngân sách Nhà nước đạt khá (đạt 51,75% so với dự toán), tăng 12,45% so cùng kỳ. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh cũng còn những mặt hạn chế: tăng trưởng kinh tế chậm, sức mua giảm, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, sản xuất công nghiệp giảm sút…

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Báo cáo tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, hoạt động của HĐND tỉnh cơ bản đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND trong việc triển khai giám sát năm 2012, đảm bảo chương trình kế hoạch giám sát năm 2012 của HĐND, Đoàn ĐBQH và Uỷ ban MTTQ tỉnh được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, hạn chế trùng lắp, gây khó khăn phiền hà cho các cơ quan, đơn vị được giám sát. Công tác giám sát, khảo sát được triển khai kịp thời, có chất lượng, nội dung giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Thông qua giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND nắm được tình hình hoạt động của các địa phương, đơn vị, đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết nhiều vấn đề, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, kết quả giám sát, khảo sát cũng đã cung cấp được nhiều thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, cũng như công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế- xã hội của UBND tỉnh. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm. Thường trực HĐND đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế và phối hợp với UBND tỉnh thống nhất hướng giải quyết một số vụ việc khiếu kiện bức xúc, có nhiều tình tiết phức tạp. Tổ đại biểu và đại biểu HĐND triển khai các hoạt động theo chương trình, kế hoạch năm 2012, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật và Quy chế, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh trong 6 tháng qua cũng còn một số khó khăn hạn chế: Việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh chưa đảm bảo đúng tiến độ đề ra; việc xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị qua giám sát, khảo sát còn chậm; ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, mặc dù được quan tâm chỉ đạo, nhưng tiến độ giải quyết chậm…

Theo chương trình làm việc của kỳ họp, ngày 10.7.2012, các đại biểu tham gia thảo luận tại các tổ.  Ngày 11.7.2012, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ; thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

D.H