BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII vào ngày 21.3

Cập nhật ngày: 25/02/2016 - 05:00

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết dự kiến kỳ họp diễn ra trong khoảng 16 ngày (không kể các ngày nghỉ), trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 21-3 và dự kiến bế mạc vào ngày 9-4.

Tại kỳ họp này, QH sẽ tập trung xem xét một cách toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước. Do đó, QH sẽ đi sâu thảo luận, đánh giá và kiến nghị những vấn đề cụ thể, các giải pháp để triển khai thực hiện về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan này.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị UBTVQH bố trí thời gian thỏa đáng cho việc xem xét các báo cáo và định hướng rõ những vấn đề cần tập trung thảo luận, đánh giá, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới trong nhiệm kỳ tới.

Dự kiến kỳ họp sẽ bố trí 3,5 ngày thảo luận về các báo cáo tổng kết của QH, các cơ quan của QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát.

Về các vấn đề kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, do thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2016 chưa nhiều, nên tại kỳ họp này, QH chỉ tập trung xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2015; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, quyết định các kế hoạch liên quan đến kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước 5 năm 2016-2020.

Về công tác xây dựng pháp luật, QH sẽ xem xét 7 dự án luật. Đối với dự án Luật Biểu tình trình QH cho ý kiến, UBTVQH sẽ xem xét tại phiên họp thứ 46 (tháng 3/2016).

Về nội dung đàm phán và trao đổi công hàm Thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, tại phiên họp thứ 43, UBTVQH đã thống nhất dự kiến sẽ trình QH phê chuẩn. Tuy nhiên, đến nay, chưa có văn bản chính thức về việc bổ sung nội dung này, nên chưa bố trí vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 sắp tới.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp thứ 11, QH sẽ xem xét, thông qua: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Nguồn Chinhphu.vn