BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh: Chương trình nghị sự có nhiều nội dung thiết thực đối với đời sống nhân dân

Cập nhật ngày: 07/12/2010 - 10:54

Ngày 8.12.2010, tại hội trường Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VII khai mạc kỳ họp thứ 22. Kỳ họp tiến hành trong 3 ngày, kết thúc vào ngày 10.12.2010. Đây là kỳ họp kết thúc năm cuối của giai đoạn 5 năm 2006-2010 nên có khá nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Theo chương trình nghị sự, kỳ họp thứ 22 sẽ có nhiều nội dung báo cáo và Tờ trình của UBND tỉnh về những lĩnh vực. Nội dung trọng tâm tại kỳ họp là báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản và định hướng kế hoạch năm 2011. Các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận nội dung này để có những đánh giá chính xác mặt được, mặt chưa được, phân tích nguyên nhân và đưa đến quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2011.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo bảng quy định giá đất năm 2011 tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.

Trong các Tờ trình của UBND tỉnh có nội dung người dân rất quan tâm là quy định giá đất các loại trên địa bàn tỉnh năm 2011. Nội dung này đã được ngành Tài nguyên và Môi trường tham khảo ý kiến các địa phương trong tỉnh và các ngành liên quan. Qua đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 11, UBND tỉnh đã dành khá nhiều thời gian lắng nghe ý kiến đóng góp của các địa phương, các ngành trước khi xem xét, trình kỳ họp HĐND tỉnh bảng quy định giá đất năm 2011. Chung quanh giá đất năm 2011 có khá nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng quy định giá đất phải dần sát với giá thị trường, bởi vì khi thực hiện công tác bồi thường thu hồi đất cũng phải tính sát giá thị trường, nghĩa là giá đất quy định cho năm 2011 sẽ tăng khá cao so với năm 2010. Có ý kiến cho rằng bảng quy định giá đất chủ yếu là để cho nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, nếu quy định giá đất tăng cao thì sẽ gây khó khăn cho nhân dân, do đó trong tình hình hiện nay không nên tăng giá đất quá cao so với năm trước để tạo thuận lợi cho nhân dân thực hiện nghĩa vụ của mình. Riêng giá đất bồi thường khi thu hồi sẽ áp đúng giá thị trường theo quy định của Nghị định Chính phủ. UBND tỉnh thống nhất trên quan điểm chung là năm 2011 giữ ổn định giá đất, đồng thời chọn phương án tăng giá đất thấp nhất do ngành Tài nguyên và Môi trường đề xuất. Tại kỳ họp thứ 22, các đại biểu sẽ xem xét và quyết nghị bảng giá đất năm 2011.

Trong chương trình nghị sự còn có các đề án gắn liền với đời sống của nhân dân như: đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; đề án thu và sử dụng học phí, chính sách miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông áp dụng từ ngày 1.1.2011 đến hết năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh. Các đề án này cũng sẽ được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp thứ 22.

Kỳ họp sẽ dành thời gian thích đáng cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh, sẽ có 11 nội dung chất vấn liên quan lĩnh vực kinh tế, 2 nội dung chất vấn liên quan đến lĩnh vực văn hoá- xã hội và 3 nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế. Trong lĩnh vực kinh tế có nhiều nội dung chất vấn đáng quan tâm như: Một số công ty có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất nhưng sử dụng sai mục đích, có gây ô nhiễm môi trường, trách nhiệm thuộc về ai, xử lý ra sao? Một số công trình giao thông thi công chậm, chất lượng không đảm bảo như đường 781, đường Điện Biên Phủ, đường vào tháp Chót Mạt, trách nhiệm của ai? Tiến độ thực hiện chủ trương di dời các bến bãi sử dụng đất sai mục đích dọc theo sông Vàm Cỏ Đông đến đâu? Cầu Quan thị xã Tây Ninh ngành Giao thông đã hứa nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa khởi công, vì sao và bao giờ khởi công?...

Báo Tây Ninh sẽ thông tin chi tiết diễn tiến kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khoá VII trong các số báo sau.

S.T