Khai mạc kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh Tây Ninh: Xem xét, thông qua một số quy định và chính sách quan trọng

Cập nhật ngày: 20/03/2013 - 05:50

(BTNO)- Sáng 19.3.2013, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) khai mạc kỳ họp lần thứ 7. Đây là kỳ họp chuyên đề trong năm. Đến dự có đồng chí Võ Văn Phuông- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp tiến hành thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua một số quy định và chính sách quan trọng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu khai mạc kỳ họp

Ngay sau khi Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Bênh trình bày báo cáo tổng hợp (tóm tắt) về việc lấy ý kiến góp ý của đại biểu HĐND tỉnh đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sau đó, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh thay mặt UBND tỉnh, HĐND tỉnh lần lượt trình bày các tờ trình: Tờ trình về việc quy định mức thù lao cho cộng tác viên trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình về việc ban hành chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng mới cây mía trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2012-2015; Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số chế độ chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế ngân sách trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; Tờ trình về quy định mức giá thu viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;...

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại kỳ họp

Kỳ họp cũng đã nghe các sở, ngành trình bày về “Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao” thành tích cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình về việc quy định “Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao” áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội; Tờ trình về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình về việc quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

Kỳ họp còn dành thời gian một buổi cho các đại biểu thảo luận ở tổ để tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và nội dung các tờ trình nêu trên.

Ngày 20.3.2013, kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ; Thông qua các dự thảo nghị quyết kỳ họp và bế mạc kỳ họp.

D.H