Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 20/06/2019 - 19:08

BTNO - Sáng 20.6, Hội đồng nhân dân Thành phố Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 9. Ông Thành Từ Dũ- Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có ông Mai Văn Hải- Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh và các đại biểu thuộc tổ đại biểu HĐND đơn vị thành phố Tây Ninh.

Chủ tọa kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp, UBND Thành phố Tây Ninh cho biết: 6 tháng đầu năm 2019 kinh tế của Thành phố phát triển ổn định, đa số các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.359 tỷ đồng, tăng 4,91% so cùng kỳ, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 3.728 tỷ đồng, tăng 4,22% so cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn là 240,510 tỷ đồng.

Về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực, đã chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ cho 11 dự án; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 1.272 tỷ đồng, tăng 8,48% so cùng kỳ; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 359 tỷ đồng, tăng 0,02% so cùng kỳ. Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 270 tỷ đồng, đạt 57,08% so dự toán, tăng 23,35% so cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2019, thành phố Tây Ninh đã xây dựng và trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở; chi tiền tết cho hơn 11.500 đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách, người có công với số tiền gần 3,6 tỷ đồng; giải ngân vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho 208 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 500 lao động…

Ông Thành Từ Dũ- Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tội phạm các loại được kiềm chế; đã điều tra làm rõ 43 vụ, bắt 76 đối tượng, tăng 10% so cùng kỳ…

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét thông qua các tờ trình điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2017, 2018; Tờ trình sử dụng nguồn kết dư ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020), nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Kỳ họp cũng thông qua kết quả giám sát chuyên đề thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố và Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND Thành phố.

Vũ Nguyệt