BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Phiên họp 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cập nhật ngày: 10/10/2013 - 04:32

Phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc sáng 10-10, tại Hà Nội. 

Mở đầu Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn đối với Tổ quốc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa từ trần. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của Phiên họp thứ 22, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc trong tháng 10. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015); kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến hết năm 2015. 

Một số báo cáo khác của Chính phủ liên quan tới các tờ trình của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VIII trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; kế hoạch bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 cho các dự án trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước; sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước... sẽ được bàn thảo tại phiên họp này. 

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, rà soát lại trước khi trình Quốc hội về dự án Luật đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi); cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town); tờ trình của Chính phủ việc ký Công ước chống tra tấn... 

Một nội dung quan trọng khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tại Phiên họp Ủy ban thường vụ sẽ rà soát lại việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và thảo luận một số nội dung quan trọng khác. 

Ngay sau khai mạc, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; cho ý kiến về việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14. 

Theo Chương trình, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

(Theo TTXVN)