BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc phiên họp 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cập nhật ngày: 07/03/2016 - 07:55

Diễn ra trong 3 ngày từ 7 đến 9-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011- 2015; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016- 2020, bao gồm: mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016- 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016- 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên khai mạc phiên họp thứ 45 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tiếp cận thông tin; dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Theo dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua Pháp lệnh quản lý thị trường và xem xét, thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Nguồn Infonet