baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc phiên họp thứ tám của UBTVQH khóa XIII

Cập nhật ngày: 05/05/2012 - 12:30

Sáng 4.5, Phiên họp thứ tám, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ phiên họp thứ tám, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp trong 2 ngày để chuẩn bị một số công việc trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ tám.

Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung vào một số nội dung lớn liên quan đến ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII; việc lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và thảo luận để thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tư cách đại biểu Quốc hội đối với đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến.

Tại phiên họp buổi sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về việc phân bổ 5.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi và bổ sung một số dự án mới và dự án có điều chỉnh tăng quy mô vốn vào danh mục các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trình bày đã nêu lên 5 dự án mới và 4 dự án điều chỉnh tăng quy mô đã nêu trong Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH. 5 dự án mới bao gồm: dự án Cầu Năm Căn, tỉnh Cà Mau, thuộc dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý; dự án Cầu Kim Xuyên, Tuyên Quang; dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở sinh viên của trường Đại học Trà Vinh; dự án bệnh viện ung thư thành phố Đà Nẵng và 5 dự án thành phần thuộc dự án đường ven biển tỉnh Ninh Thuận.

Phương án bổ sung 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi lớn xác định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ bảo đảm đầu tư đồng bộ giữa công trình thủy lợi đầu mối do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và hệ thống kênh mương do địa phương quản lý nhưng còn thiếu vốn để phát huy hiệu quả dự án; bổ sung các dự án thủy lợi lớn, quan trọng theo tiêu chí Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn thành toàn bộ hoặc hợp phần để phát huy hiệu quả...

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản nhất trí việc bổ sung 5 dự án mới như Tờ trình của Chính phủ vào danh mục vốn trái phiếu Chính phủ. Đối với 4 dự án điều chỉnh tăng quy mô do Bộ Giao thông vận tải quản lý, đa số ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị cần rà soát, xem xét tính hợp lý của việc bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 cho các dự án này. Hiện nhiều dự án điều chỉnh tăng quy mô quá lớn, một phần do khâu khảo sát, thiết kế, lập dự toán chưa chính xác, một phần do việc mở rộng dự án đầu tư nhưng không tính tới khả năng đáp ứng của nguồn vốn...

Qua thảo luận, thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan cần thể hiện lại Báo cáo theo hướng lý giải, lập luận rõ ràng, có căn cứ thuyết phục để trình Quốc hội, là cơ sở để Quốc hội thảo luận, quyết định. Trên cơ sở nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ việc phát hành trái phiếu để đầu tư cho một số lĩnh vực của đời sống xã hội là cần thiết.

Tuy nhiên Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ sự băn khoăn trước việc phân bổ vốn còn dàn trải, dẫn đến rất nhiều công trình cần thiết phục vụ đời sống người dân nhưng bị kéo dài, dang dở không biết bao giờ mới hoàn thành.

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cho rằng cần phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn một số công trình thiết yếu để đầu tư hoàn thành dứt điểm mới làm sang công trình khác, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận Báo cáo của Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Thảo luận nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai tán thành với ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị cần nhắc đối với dự án thành phần về “Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát, đánh giá và thực hiện chương trình” của 13 Chương trình mục tiêu Quốc gia vì phần lớn nội dung này phục vụ cho việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, tuyên truyền thông tin, đánh giá chương trình là nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ngành và địa phương; mặt khác các nội dung này cũng đã được triển khai nhiều năm trong giai đoạn 2006-2010 nên việc tiếp tục thực hiện là không hợp lý.

Ủy ban Tài chính- Ngân sách đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính- Ngân sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ có liên quan xây dựng Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết.

Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ có liên quan tiếp tục rà soát lại về mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực của từng dự án thành phần và tạm thời phân bổ năm 2012 cho các Chương trình mục tiêu Quốc gia; sau khi rà soát, Chính phủ thực hiện việc phân bổ trung hạn cho năm 2013-2015 để các địa phương chủ động cân đối nguồn lực bố trí vốn đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan hữu quan cần tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh báo cáo, trên cơ sở xây dựng tiêu chí rõ ràng để xác định mục tiêu; sàng lọc, lồng ghép để không trùng lắp trong thực hiện các mục tiêu chương trình…

Theo chương trình, dự kiến chiều 4.5, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011; cho ý kiến về việc lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Theo TTXVN