BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc phiên họp toàn thể Hội nghị EROPA năm 2014

Cập nhật ngày: 20/10/2014 - 10:48
Quang cảnh phiên họp


 

Tại phiên họp này, các đại biểu đã nghe những chia sẻ về sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của Chính phủ liên quan đến hệ thống số hóa ở Nhật Bản; sự tham gia của khu vực tư nhân trong giảm nhẹ và ứng phó với biến đổi khí hậu của Philipines; vấn đề hành chính công và quản trị công trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, những thách thức và giải pháp cho hành chính Việt Nam.

Giáo sư Koichiro Agata đến từ Viện khoa học hành chính quốc tế Nhật Bản cho rằng Chính phủ điện tử cần mở cho tất cả người dân và doanh nghiệp, đảm bảo sự tiếp cận của nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo sự tin cậy, tính hiệu quả, minh bạch, công bằng.

Hệ thống Chính phủ điện tử cần mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng và giảm chi phí. Nhật Bản đã sử dụng hệ thống đánh số cá nhân với cách quản lý phi tập trung hóa, áp dụng trong mạng phúc lợi xã hội, quản lý thuế và quản lý thiên tai. 

Đây là hệ thống phân cấp, thông số dữ liệu của cấp bộ được phi tập trung hóa và được chuyển đến các cấp khác nhau, mỗi bộ có chìa khóa để giải mã thông số liên quan.

Để xóa bỏ sự lo ngại công dân bị Chính phủ kiểm soát chặt chẽ, một ủy ban đã được thiết lập để quản lý, giám sát hệ thống này. Mỗi công dân có thể tự vào thông số của mình và tích hợp dữ liệu vào các thông số.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, Chính phủ Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực trong ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý nhà n ước như quản l ý công chức, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý công chức, ứng dụng phần mềm trong thi tuyển công chức để đảm bảo tuyển chọn người có chất lượng vào nền công vụ, số hóa hồ sơ lưu trữ của ngành tòa án. 

Việt Nam cũng đang triển khai hệ thống cấp mã số định danh cho công dân, thực hiện thanh toán các khoản tiền an sinh xã hội qua mạng internet… Đây là những nỗ lực nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn TTXVN