BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày 13.10.2015:

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cập nhật ngày: 12/10/2015 - 08:06

Biểu quyết thông qua quy chế làm việc trong phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 vào ngày 8.9.2010.

Ngày 13.10.2015, tại hội trường Tỉnh uỷ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ bước vào phiên họp trù bị với 350 đại biểu - đại diện cho hơn 31.000 đảng viên trên toàn tỉnh được triệu tập. Trong đó có 301 đại biểu đến từ 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và 49 đại biểu là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Theo chương trình, trong phiên trù bị, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết số lượng và danh sách đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng sẽ thông qua và biểu quyết quy chế làm việc; quán triệt một số nội dung của quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, khách mời và phân tổ thảo luận.

Đại hội chính thức khai mạc vào ngày 14.10, dự kiến bế mạc vào ngày 16.10.2015. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà- không chỉ từ nay đến năm 2020 mà còn những năm tiếp theo.

Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, phân tích, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới; đồng thời kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá IX...

Đặng Hoàng Thái