Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 15/10/2020 - 09:46

BTNO - Đúng 8 giờ sáng 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Hội trường Tỉnh uỷ.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội.

Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Đến dự còn có đồng chí Võ Văn Phuông – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh; đồng chí Phạm Viết Thanh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam và tỉnh Bình Phước.

Dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các Mẹ Việt Nam Anh hùng.  

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 triệu tập 350 đại biểu thuộc 13 đoàn đại biểu của 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đại diện cho gần 37.000 đảng viên. Trước đó, ngày 14.10, Đại hội đã họp phiên trù bị bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu; thông qua chương trình làm việc Phiên trù bị và phiên chính thức, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn sinh hoạt đại biểu và khách mời; phân công tổ thảo luận và thảo luận tại tổ các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh: “Tại Đại hội này, chúng ta sẽ thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025; Đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI gồm những đồng chí thật sự tiêu biểu về trí tuệ và bản lĩnh, năng lực và phẩm chất; có số lượng và cơ cấu hợp lý; đảm bảo tính kế thừa và phát triển; để Ban Chấp hành thực sự là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đại hội cũng sẽ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân Tây Ninh, tham gia đóng góp hiệu quả, tích cực vào thành công Đại hội XIII của Đảng”.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị mỗi đại biểu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành nội quy, Quy chế; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung trí tuệ, chủ động, tích cực trong thảo luận và quyết nghị; công tâm, sáng suốt trong bầu cử, chung sức hoàn thành tốt đẹp Chương trình và nội dung của Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, kế thừa và phát huy truyền thống, thành tựu quý báu từ các nhiệm kỳ qua, được Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng, được Trung ương và các tỉnh, thành phố bạn quan tâm ủng hộ, với sự thống nhất đồng lòng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà, Đại hội chúng ta nhất định sẽ thành công; đưa Tây Ninh trung dũng, kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc, tiềm năng, trách nhiệm, nghĩa tình trong xây dựng và phát triển đạt được những thành quả tốt đẹp hơn trong giai đoạn mới.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, trong phiên làm việc sáng ngày 15.10, Đại hội nghe Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020; nghe Uỷ viên Ban Thường vụ Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái trình bày báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X; định hướng thảo luận, tham luận tại hội trường.

Đặc biệt, trong phiên khai mạc sáng nay, ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 • * Phấn đấu đến năm 2030, Tây Ninh trở thành địa phương phát triển khá của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước

   

  Trong chương trình làm việc sáng 15.10, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020.

  Theo đánh giá của báo cáo chính trị, giai đoạn 2015 – 2020 mặc dù phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhất là chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng nổi bật, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra.

   

  Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng thường xuyên, chuyển biến tích cực.

   

  Kinh tế phát triển nhanh, toàn diện đạt nhiều thành tựu nổi bật: tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,2%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,68 lần so với giai đoạn trước. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,9% trong GRDP. Năng suất lao động tăng bình quân 5,7%/năm, đạt 123,7 triệu đồng/người (năm 2020).

   

  Đáng chú ý, tốc độ thu thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 9,9%/năm, tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015. Tỷ lệ đầu tư toàn xã hội bình quân giai đoạn 2015 - 2020 chiếm 37,5% GRDP, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thu hút đầu tư tăng mạnh, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu hút đầu tư nước ngoài cao. Đầu tư trong và ngoài nước tăng gấp 2 lần, doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2010 - 2015. Tỷ lệ đô thị hóa tăng gấp đôi so với giai đoạn trước, đạt 41,8%. Thành phố Tây Ninh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, huyện Trảng Bàng và huyện Hòa Thành được công nhận là đô thị loại IV và trở thành Thị xã.

   

  Hầu hết các chỉ tiêu về Văn hoá – Xã hội đạt và vượt Nghị quyết đề ra, xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả. Khoa học công nghệ tiếp tục đổi mới và phát triển. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu được quan tâm.

   

  Đặc biệt, Tây Ninh nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thường xuyên; đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo đoàn kết, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và gìn giữ an ninh trật tự ở địa phương.

   

  Song song phát triển kinh tế - xã hội, Tây Ninh tập trung xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới.

   

  Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội cũng đã thẳng thắn đánh giá, phân tích một số hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Kinh tế phát triển song chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, năng suất lao động chưa cao; tốc độ tăng trưởng nông nghiệp còn thấp; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt chưa cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới có mặt thiếu vững chắc. Văn hóa - xã hội có mặt hạn chế, một số chỉ tiêu chưa thực chất. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Chỉ tiêu Đảng bộ xã biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa đạt Nghị quyết…

   

  Trên cơ sở nhận định rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh: nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh thực hiện nhất quán quan điểm “phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước; đến năm 2030, trở thành địa phương phát triển khá của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

   

  Dự thảo báo cáo chính trị cũng đã các nhóm chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp. Cụ thể, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình đột phá: đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đột phá về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đột phá về phát triển du lịch, đột phá về phát triển nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, tháo gỡ “điểm nghẽn” về quy hoạch, đất đai, đầu tư. Xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chất lượng, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng. Nghiên cứu tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế cửa khẩu (Mộc Bài, Xa Mát) phát triển xứng với tiềm năng, lợi thế.

   

  Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HDNĐ tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh: “Phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được, với khát vọng vươn lên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức tạo bước đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, vì cả nước và cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

 • * Xây dựng Tây Ninh trở thành một tỉnh khá trong vùng Đông Nam Bộ

  Sáng 15.10, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

  Với khí thế mới của Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới, xây dựng Tây Ninh trở thành một tỉnh khá trong vùng Đông Nam Bộ và đến năm 2030 là tỉnh khá trong cả nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới đây.

  Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại hội thảo luận, đánh giá sâu sắc và đầy đủ hơn những thành tựu đã đạt được, những mặt hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong Văn kiện, phân tích kỹ những nguyên nhân, để xác định được đúng mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới, phù hợp với thực tế của tỉnh Tây Ninh.

  Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tây Ninh cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 4 chương trình đột phá đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, phát triển nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. 

  Tây Ninh cần hướng mạnh hơn nữa vào khai thác lợi thế về vị trí địa lý nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nằm trên trục hành lang Đông - Tây, tuyến đường Xuyên Á và có 3 cửa khẩu quốc tế với Campuchia để phát triển mạnh công nghiệp theo chiều sâu, dịch vụ logistics; thúc đẩy kinh tế biên mậu.

  Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh phải đồng thời quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách đối với những người có công với nước, người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tỉnh cần có quyết tâm cao, bước đi phù hợp, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 

  Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân Tây Ninh.

  Không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng. 

  Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • * Đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI

  Chiều 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phiên làm việc tại hội trường về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

  Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Thành Tâm báo cáo với Đại hội danh sách giới thiệu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI), nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 54 đồng chí để Đại hội bầu lấy 47 đồng chí.

  Theo cơ cấu, số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 49 đồng chí, Đại hội sẽ bầu 47 đồng chí (khuyết 02 đồng chí).

  Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu BCH khoá mới.

  Nhóm Phóng viên