BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII

Cập nhật ngày: 21/10/2013 - 05:40
Sáng 21.10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự phiên khai mạc. 

Nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng; đại diện Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tới dự.

 

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Ảnh:TTXVN

Trước giờ khai mạc Kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và đại diện các Ðoàn đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên trù bị, thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định: Kỳ họp thứ 6 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ Quốc hội và cũng là nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đây là Kỳ họp có vị trí đặc biệt để nhìn lại chặng đường gần 3 năm qua, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác của ngành tư pháp, kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội và các mặt công tác khác; xác định những việc cần làm trong năm 2014 và chặng đường còn lại của Kế hoạch 5 năm để bảo đảm thúc đẩy phát triển đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, gần 3 năm qua, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và khả năng phục hồi chậm. Trong nước, lạm phát tăng, tồn kho, nợ xấu cao, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao, tăng trưởng chậm lại, thu ngân sách giảm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh đó, bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp, các địa phương và các doanh nghiệp, đến nay, tình hình kinh tế - xã hội đã có bước chuyển tích cực, đúng hướng trên hầu hết các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất huy động giảm. Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả bước đầu. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tiềm lực quốc phòng được tăng cường; độc lập, chủ quyền, an ninh chính trị được giữ vững, đối ngoại tiếp tục mở rộng…

Đây là những tiền đề rất quan trọng để tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận và có những quyết sách kịp thời, đúng đắn, đồng bộ, tạo quyết tâm chính trị cao trong toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tạo đà phát triển bền vững cho năm 2014 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh t ế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2013; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015); việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015; việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho một số dự án quan trọng, cấp bách.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 - 2012”; xem xét các báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; báo cáo của Chính phủ và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4, thứ 5; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; công tác thi hành án; phê chuẩn nhân sự Chính phủ, bầu nhân sự một số cơ quan của Quốc hội và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 6 là Kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung rất quan trọng, đặc biệt là việc xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tham dự đầy đủ các phiên họp, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần để Kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) và nhiệm vụ 2014 - 2015.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng năm 2013 và ước thực hiện trong các tháng cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định: Nhìn lại việc thực hiện kế hoạch năm 2013, trong 15 chỉ tiêu được Quốc hội thông qua, có 11 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và 2 chỉ tiêu không đạt. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn và phải tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô...đạt được những kết quả nêu trên là cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Cụ thể, kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn đinh, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Kinh tế có bước phục hồi, tái cơ cấu kinh tế đạt được kết quả bước đầu. Ba đột phá chiến lược được triển khai đồng bộ và đã đạt được một số kết quả nhất định. giải pháp về vốn, tín dụng, cải thiện tăng tổng cầu và sức mua của thị trường. Văn hóa, xã hội có bước tiến bộ; an sinh xã hôi được bảo đảm; đời sống nhân dân có bước cải thiện. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được bảo đảm; hoạt động đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chính phủ cũng nghiêm túc nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định nhưng chưa vững chắc. Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm so với yêu cầu. Cải cách thể chế chưa đồng bộ, chưa có cơ chế chính sách đột phá thúc đẩy phát triển…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 -2015, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Theo báo cáo, Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII đã nhận được 1.129 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội, tập trung vào một số vấn đề lớn như: Về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai; về sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; về lĩnh vực y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường; về tình hình an toàn giao thông và giao thông vận tải; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với những kiến nghị nêu trên của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng kiến nghị, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo và có báo cáo rõ hơn cho Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước về: Kết quả công tác dạy nghề và việc khắc phục những bất cập, hạn chế của công tác đào tạo nghề 2012 - 2013, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn và nông dân ở những nơi bị thu hồi đất; kết quả 3 năm thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi và vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non; việc thương lái nước ngoài thu mua nông sản mang tính lũng đoạn thị trường gây ra nhiều thiệt hại cho nông dân.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 -  2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.

Theo Báo điện tử ĐCS