BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai thác, sử dụng khoáng sản phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên

Cập nhật ngày: 21/09/2013 - 10:38

HĐND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành nghị quyết thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

(BTNO)- HĐND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành nghị quyết thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Thảm trạng ở một mỏ khai thác đất san lấp lậu

Về đá xây dựng, giai đoạn 2013-2015, diện tích quy hoạch là 10 ha, trữ lượng 4 triệu m³. Giai đoạn 2016-2020 diện tích quy hoạch là 72,69 ha, trữ lượng trên 17 triệu m3.

Về cát xây dựng, tiếp tục đưa các mỏ đã cấp giấy phép trước đây vào quy hoạch khai thác. Giai đoạn 2013-2015, diện tích quy hoạch là 30 ha, trữ lượng 7,4 triệu m³. Giai đoạn 2016-2020, diện tích quy hoạch là 45 ha, trữ lượng gần 13 triệu m3.

Về sét gạch ngói, tiếp tục đưa các mỏ đã cấp phép vào quy hoạch khai thác. Giai đoạn 2013-2015 có diện tích quy hoạch là 65,12 ha, trữ lượng gần 6 triệu m³. Giai đoạn 2016-2020 có diện tích quy hoạch là 97,51 ha, trữ lượng trên 6,5 triệu m3.

Về cuội sỏi xây dựng, giai đoạn 2013-2015, diện tích quy hoạch là 20 ha. Giai đoạn 2016-2020, diện tích quy hoạch là 40 ha, trữ lượng trên 1 triệu m3.

Về vật liệu san lấp, tiếp tục đưa các mỏ đã cấp giấy phép trước đây vào quy hoạch khai thác. Giai đoạn 2013-2015, diện tích quy hoạch là 550,22 ha, trữ lượng gần 37 triệu m³. Giai đoạn 2016-2020, diện tích quy hoạch là 565,24 ha, trữ lượng trên 50 triệu m3.

Về than bùn, tiếp tục đưa các mỏ đã cấp giấy phép trước đây vào quy hoạch khai thác. Giai đoạn 2013-2015, diện tích quy hoạch là 72,63 ha, trữ lượng gần 1,5 triệu m³. Giai đoạn 2016-2020, diện tích quy hoạch là 130 ha, trữ lượng gần 2,5 triệu m3.

Quá trình khai thác khoáng sản phải bảo đảm sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời có tính đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai; những mỏ bao gồm 2 hoặc nhiều loại khoáng sản cần có phương án khai thác tổng hợp nhằm tận dụng tài nguyên; bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác trong khai thác khoáng sản.

Quy hoạch trên là cơ sở pháp lý cho nhà nước quản lý cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản, nhằm sử dụng một cách có hiệu quả, đúng mục đích và phát triển bền vững ngành công nghiệp vật liệu xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong việc xin cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và chế biến các mỏ khoáng sản trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Đây cũng là cơ sở để định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng sau năm 2020.

Nghị quyết lưu ý: Tài nguyên khoáng sản rắn là không thể tái tạo, do đó cần xác định rõ chiến lược phát triển ngành khai khoáng phải phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, phù hợp với đặc điểm địa chất - khoáng sản đã được điều tra cơ bản trên địa bàn của tỉnh. Cơ quan có thẩm quyền cần xây dựng và ban hành một số quy định, quy chuẩn cụ thể xác định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Đồng thời, cần nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học trong nước và thế giới, thay thế dần các sản phẩm từ tự nhiên, bảo đảm bền vững môi trường.

Phải có biện pháp bảo vệ môi trường cho khu vực đã và đang khai thác và có phương án cải tạo sau khai thác để sử dụng vào các mục đích khác, đặc biệt đối với khai thác sét gạch ngói và đất san lấp. Đối với khai thác cát sông, hồ phải tuân thủ theo thiết kế, có giám sát thường xuyên và nghiêm ngặt.

Hoàng Thi


 
Liên kết hữu ích