BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khẩn trương có các quy hoạch chi tiết trong Dự án du lịch Núi Bà

Cập nhật ngày: 26/04/2015 - 06:12

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL đã trình bày khái quát về tình hình hoạt động du lịch trong giai đoạn 2010 – 2015 và những kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản phát triển du lịch; tình hình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, cũng như việc phát triển các sản phẩm du lịch; công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh nhà.

Trong 5 năm qua, ngành du lịch Tây Ninh đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hiệu quả kinh doanh tăng đều hàng năm, mức độ tăng bình quân từ 2010 – 2015 đạt 4,92%, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở kỹ thuật phục vụ du lịch đã có những bước phát triển đáng kể.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức thấp, các sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chất lượng không cao nên chưa đủ sức thu hút khách và cạnh tranh với sản phẩm du lịch trong khu vực. Công tác quy hoạch chi tiết một số khu, điểm chưa kịp thời, ảnh hưởng tới việc triển khai những dự án đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã cùng nhau thảo luận các vấn đề xoay quanh hướng đi cho sự phát triển của du lịch Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt đề nghị, UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan cần tìm ra những nguyên nhân yếu kém trong thời gian qua khiến cho du lịch Tây Ninh chưa phát triển được, để từ đó có những định hướng phát triển nhất định.

Cần phải xác định tỷ trọng vốn đầu tư cho du lịch trong giai đoạn 2015-2020 để du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà, đồng thời khắc phục những hạn chế về nguồn nhân lực.

Đối với việc thực hiện quy hoạch tổng thể Núi Bà, khi đã có các phân khu chức năng, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan cần phải khẩn trương có các quy hoạch chi tiết và quan tâm đến trách nhiệm cũng như nhiệm vụ trọng tâm của từng sở, ngành để có quy chế gắn kết giữa các sở, ngành trong việc cùng nhau phát triển du lịch tỉnh nhà.

Hoa Lư