BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khẩn trương đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật ngày: 09/02/2011 - 01:12

Từ phải sang: các đồng chí Lê Doãn Hợp, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh  và Thuận Hữu tại buổi gặp mặt báo chí đầu xuân.

Sáng 9.2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân.

Các đồng chí: Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đến dự.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định, thời gian qua, báo chí nước ta đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCH, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế…

Báo chí nước ta đã góp phần quan trọng tạo đồng thuận trong toàn xã hội, qua đó, tạo sự đồng tâm hiệp lực trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để đưa nước ta vượt qua các khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Theo đồng chí Đinh Thế Huynh, hiện nay báo chí nước ta phát triển trong những điều kiện rất thuận lợi, trong đó thuận lợi lớn nhất là báo chí nhận được sự tin cậy của Đảng và Nhà nước, sự tin yêu của công chúng.

Đồng chí Tô Huy Rứa

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XI của Đảng vừa thành công tốt đẹp, đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của báo chí là khẩn trương và tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; làm cho những tư tưởng, quan điểm, quyết sách của Đảng thấm sâu vào cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trở thành những chương trình hành động thiết thực với quyết tâm lớn để đến năm 2020 nước ta thực hiện được mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng thời, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, báo chí cần phát huy hơn nữa trách nhiệm xã hội của mình để phụng sự tốt hơn sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

Thông báo về tình hình hoạt động báo chí đầu Xuân, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết, các cơ quan báo chí, các đài truyền hình  đều có các chương trình đặc sắc phục vụ người đọc, người nghe, người xem trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, có 90 cơ quan báo chí nước ngoài cũng đã đăng trên 300 bài viết về Việt Nam trên các lĩnh vực.

Đồng chí Đinh Thế Huynh.

Nội dung báo Tết và các chương trình phát sóng, phát thanh của các đài truyền hình, đài phát thanh trong dip Tết phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều bài viết có chất lượng tốt ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đề nghị, trong thời gian tới, báo chí tập trung tuyên truyền đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh cũng như tuyên truyền về các văn kiện Đại hội XI của Đảng, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tuyên truyền về các các nét đẹp văn hoá trong các lễ hội mùa Xuân đồng thời phê phán các hủ tục, mê tín dị đoan, lợi dụng lễ hội để làm những việc sai trái…

(Theo chinhphu.vn)