Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Khẩn trương tạo và quét mã QR phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 21/10/2021 - 10:19

BTNO - Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị triển khai kế hoạch tạo và quét mã QR trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị biết và thực hiện nghiêm túc các quy định trong Kế hoạch số 3509/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia và mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu tạo mã QR cá nhân cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị để in mang theo hoặc dán trên bảng tên, thẻ đeo để phục vụ công tác kiểm tra mã QR khi đến các điểm kiểm dịch.

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác biết cài đặt ứng dụng PC-Covid, Tây Ninh Smart và thực hiện tạo mã QR cá nhân Quốc gia, thực hiện quét mã QR khi ra/vào các nơi công cộng, các điểm kiểm dịch.

Qua đó góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Hồng Thu