Khẩn trương xây dựng Đề án bảo hiểm y tế toàn dân

Cập nhật ngày: 10/06/2011 - 10:40

Cần chú trọng đến việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện. Ảnh minh họa

Bộ Y tế khẩn trương xây dựng Đề án thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân vào năm 2014, trong đó cần xác định rõ mục tiêu, đối tượng, phương thức thực hiện chủ trương này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2011.

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể về đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập; hoàn thiện các quy trình về chuyên môn, phác đồ điều trị chuẩn trong điều trị để thực hiện thống nhất trong toàn quốc, đồng thời nghiên cứu, soạn thảo dự thảo Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT, trình Chính phủ vào quý II/2012.

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) xây dựng Đề án thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) cho mọi người lao động, trong đó cần chú trọng đến việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện; tăng cường thanh tra các tổ chức, doanh nghiệp về đóng và hưởng BHXH cho người lao động, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về chính sách bảo hiểm đối với người lao động.

Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, Phó Thủ tướng yêu cầu BHXH Việt Nam tổng kết, đánh giá toàn diện về kết quả hoạt động của toàn ngành cũng như những vấn đề đặt ra cần được xử lý để bảo đảm hoạt động của BHXH Việt Nam ngày càng tốt hơn; đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để chính sách BHXH, BHYT ngày càng đáp ứng tốt hơn mục tiêu, chủ trương của Đảng và Chính phủ về bảo hiểm.

Bên cạnh đó, tăng cường các giải pháp đồng bộ, phấn đấu giảm tình trạng nợ đọng BHXH và BHYT bắt buộc của các tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng chi BHXH, BHYT, bảo đảm chặt chẽ, tránh rủi ro.

BHXH Việt Nam cùng với Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH xác định khả năng cân đối các quỹ bảo hiểm hàng năm và dài hạn, xây dựng quy trình quản lý, thủ tục thực hiện đầu tư từ các quỹ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Hội đồng quản lý phê duyệt kế hoạch hàng năm và giao Tổng Giám đốc thực hiện, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi trốn đóng, nợ BHXH kéo dài

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát các điều khoản của Luật Bảo hiểm xã hội liên quan đến hoạt động đầu tư, bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH để hướng dẫn thực hiện đầu tư bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Bộ Nội vụ nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ thanh tra của ngành BHXH để nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về BHXH, BHYT. Phối hợp với BHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan ban hành quy định về định mức biên chế của BHXH Việt Nam làm cơ sở cho việc tuyển dụng và sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng tăng trong tình hình mới.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các doanh nghiệp trên địa bàn có  hành vi trốn đóng, nợ BHXH kéo dài.

Những năm qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các đối tượng tham gia và thụ hưởng; ưu tiên người có công với cách mạng, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi trong khám chữa bệnh, góp phần ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT thời gian qua vẫn còn những khó khăn vướng mắc về cả cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện như: việc hướng dẫn thực hiện các Luật BHXH, Luật BHYT còn thiếu đồng bộ, số người chưa tham gia bảo hiểm còn nhiều, mức đóng các loại bảo hiểm chưa phù hợp với mức hưởng, nhiều doanh nghiệp vẫn còn nợ BHXH...

(Theo chinhphu.vn)