Khảo sát hoạt động của HĐND cấp xã tại huyện Hòa Thành 

Cập nhật ngày: 26/08/2019 - 15:02

BTNO - Đoàn công tác của HĐND tỉnh do bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã tại huyện Hòa Thành.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chất vấn, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong tổ chức và thực hiện hoạt động của HĐND cấp xã; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị từ các địa phương để có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua khảo sát cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các xã, thị trấn kiện toàn tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động khá nền nếp, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công tác tổ chức kỳ họp HĐND đúng quy định, các Nghị quyết được ban hành đúng luật, có tính khả thi. Hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định, có chuyển biến.

Tuy nhiên, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn còn một số hạn chế, như: hầu hết đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐND xã, thị trấn; việc thảo luận tham gia góp ý, chất vấn của một vài đại biểu chưa thực sự tích cực; việc cử tri tham gia trong các đợt tiếp xúc vẫn còn ít; công tác cập nhật thông tin, nghiên cứu tài liệu của một số đại biểu có lúc còn hạn chế,…

Tại buổi khảo sát, đa số HĐND các xã, thị trấn kiến nghị HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm cho Trưởng, Phó 2 Ban HĐND cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phan Thị Điệp ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của HĐND các xã, thị trấn trong tổ chức và hoạt động. Phó Chủ tịch đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến Đoàn khảo sát, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp để khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, nhất là tập trung nâng chất lượng hoạt động tại các kỳ họp; tăng cường các buổi tiếp xúc cử tri và tổ chức giám sát ý kiến, phản ánh của cử tri theo chuyên đề…

Võ Liêm