Hội nghị điển hình tiên tiến Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh:

Khen thưởng 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc 

Cập nhật ngày: 04/08/2020 - 18:04

BTNO - Ngày 3.8, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND (Văn phòng) tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Đến dự có các ông Huỳnh Thanh Phương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đức Trong, Nguyễn Thanh Phong; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng.  

Các tập thể điển hình được biểu dương, khen thưởng.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng, giai đoạn 2015-2020. 

Trong những năm qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tích cực hưởng ứng và triển khai các phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, như: Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, Phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2015 - 2020 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Hằng năm, Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động phong trào thi đua gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phòng chuyên môn, cá nhân ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, qua phong trào ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, nhiều tấm gương cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, được các cấp biểu dương khen thưởng. Việc bình xét khen thưởng đảm bảo theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích trên nguyên tắc thành tích đến đâu khen đến đó.

Trong 5 năm, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được các cấp và Chánh Văn phòng khen thưởng. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cơ sở. Riêng tập thể Văn phòng, năm 2018, được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

C.T