BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND TỈNH TRẢ LỜI ĐƠN BÀ NGÔ THỊ RE:

Khiếu nại của bà không có cơ sở xem xét

Cập nhật ngày: 21/10/2022 - 01:11

BTN - Vừa qua, Báo Tây Ninh nhận được đơn của bà Ngô Thị Re (sinh năm 1942, ngụ ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu)- là người đại diện pháp luật theo sự uỷ quyền của ông Ngô Văn Tòng (sinh năm 1949, ngụ 5C, Lê Lai, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Theo nội dung đơn, năm 1999, ông Tòng kê khai và đăng ký quyền sử dụng đất, đã được UBND huyện Gò Dầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) lần đầu ngày 3.5.1999, số vào sổ 03000 QSDĐ/71/QĐ-UB(H).

Năm 2008, ông Phạm Văn Yên khiếu nại việc ông Tòng được cấp giấy CNQSDĐ. Sau khi kiểm tra, xem xét, UBND huyện Gò Dầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Văn Tòng, cắt phần diện tích 7.330m2 thửa 508, tờ bản đồ số 8.

Từ năm 2008 đến tháng 4 năm 2014, ông Phạm Văn Yên liên tục khiếu nại và đề nghị UBND huyện Gò Dầu cấp giấy CNQSDĐ với diện tích 2.784,50m2 (nay thuộc thửa số 292; tờ bản đồ số 51) là một phần diện tích 7.330m2 thửa 508, tờ bản đồ số 8 nêu trên. UBND huyện bác đơn của ông Phạm Văn Yên; sau đó cấp giấy CNQSDĐ cho ông Ngô Văn Tòng với diện tích 2.784,50m2.

Ngày 2.6.2014, cán bộ Địa chính xã đến mượn lại giấy CNQSDĐ bản chính của ông Tòng; ngày 22.6, ông Mai Văn Phuộng- Trưởng Phòng TN&MT huyện tiếp nhận giấy CNQSDĐ từ cán bộ Địa chính này và giữ cho đến nay.

Thời điểm này, ông Phạm Văn Yên lại tiếp tục khiếu nại, yêu cầu được cấp giấy CNQSDĐ đối với diện tích 2.784,50m2 đất. Sở TN&MT đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại, trong đó, ý kiến của đại diện cấp huyện là không công nhận quyền sử dụng đất đối với ông Phạm Văn Yên; bên cạnh đó, còn có các ý kiến khác cho rằng thửa đất đang được xác minh “không thuộc đất công do Nhà nước quản lý”. Kết luận cuộc họp, đại diện Sở TN&MT cho biết sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ một số nội dung, nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kết quả trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên cơ sở tham mưu của Sở TN&MT, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26.1.2015 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Yên (lần 2), với nội dung: Bác đơn khiếu nại của Phạm Văn Yên, ngụ tại 30/8, Tôn Đức Thắng, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh trong việc xin cấp giấy CNQSDĐ diện tích 2.754,8m2 đất toạ lạc tại ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Công nhận Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 4.7.2014 của Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Yên; Giao UBND huyện Gò Dầu khẩn trương quy hoạch, sử dụng phần đất diện tích 7.330m2, thửa 508, tờ bản đồ số 8 xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu để quản lý đúng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bà Ngô Thị Re không đồng ý với quyết định của UBND tỉnh, cho rằng Sở TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh nguồn gốc “đất công do Nhà nước quản lý” là không đúng, gây thiệt hại đến quyền lợi của ông Ngô Văn Tòng 2.754,8m2 và các hộ dân khác 4.575,2m2; trong khi ông Phạm Văn Yên chỉ khiếu nại để cấp GCNQSDĐ 2.754,8m2. Do đó, bà làm đơn khiếu nại, yêu cầu UBND tỉnh: Thu hồi nội dung mục 2 Điều 1 “Giao UBND huyện Gò Dầu khẩn trương quy hoạch, sử dụng phần đất diện tích 7.330m2, thửa 508, tờ bản đồ số 8 xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu để quản lý đúng theo quy định của pháp luật về đất đai” nhằm bảo đảm quyền lợi của công dân, vì đây không phải là đất công do Nhà nước quản lý; Xem xét chỉ đạo các ban, ngành, UBND huyện trả lại GCNQSDĐ thửa đất số 292 tờ bản đồ số 51 với diện tích 2784,5m2 cho ông Ngô Văn Tòng; Điều chỉnh lỗi ghi ngày đối thoại không đúng trong Quyết định 182/QĐ-UBND.

Mới đây, UBND tỉnh, qua xem xét nội dung đơn và chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra vụ việc, đã có văn bản phúc đáp về đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Re như sau:

Việc bà Ngô Thị Re có đơn khiếu nại (nội dung kiến nghị) đề ngày 22.8.2022 thông qua Báo Tây Ninh yêu cầu huỷ bỏ hoặc thu hồi Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26.1.2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) đối với ông Phạm Văn Yên là không có cơ sở xem xét, bởi các cơ sở như sau:

Thứ nhất, nguồn gốc khu đất diện tích 2.754,8m2 thuộc một phần thửa đất số 508, tờ bản đồ số 8, tổng diện tích 7.330m2 toạ lạc tại ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh là đất nghĩa địa được hình thành từ trước những năm 1975 cho đến nay, bản đồ 299 thể hiện diện tích thửa này là đất nghĩa địa. Như vậy, diện tích đất này thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Thứ hai, việc Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26.1.2015 về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Phạm Văn Yên là bảo đảm theo quy định pháp luật; tuy có thiếu sót lỗi chính tả về ngày đối thoại nhưng không ảnh hưởng đến nội dung của quyết định, không làm thay đổi bản chất vụ việc. Mặt khác, quyết định này Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Yên, bà Ngô Thị Re (đại diện theo uỷ quyền của ông Ngô Văn Tòng) không phải là người khiếu nại nên không có quyền khiếu nại, yêu cầu huỷ bỏ. Ngoài ra, vụ việc trên đã được xem xét giải quyết tại Công văn số 3164/VP-TD ngày 3.6.2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc trả đơn khiếu nại của công dân và Công văn số 317/ĐĐBQH ngày 10.8.2020 của Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh về việc trả đơn đề nghị của công dân.

Thứ ba, hiện nay, giấy CNQSDĐ số BT584584 số vào sổ CH 01232 ngày 22.4.2014 của ông Ngô Văn Tòng đã được UBND huyện Gò Dầu thu hồi theo Kết luận thanh tra số 05/KL-UBND ngày 24.6.2022 của UBND huyện Gò Dầu. Trong trường hợp ông Ngô Văn Tòng cho rằng UBND huyện Gò Dầu thu hồi giấy CNQSDĐ của ông không đúng quy định thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định tại Điều 204 Luật Đất đai năm 2013.

Báo Tây Ninh