BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khiếu nại, tố cáo của dân trên bàn Thường vụ Quốc hội

Cập nhật ngày: 24/09/2010 - 09:53

UBTVQH sẽ xem xét báo cáo về phòng, chống tham nhũng 2010.

Tại phiên họp tuần tới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo về công tác dân nguyện và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2010; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Dự kiến, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm qua.

Các ủy viên Thường vụ sẽ xem xét chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011; các báo cáo công tác năm 2010 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010...

Tại phiên họp này, Chính phủ cũng sẽ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và  dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2011; định hướng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015.

Về công tác xây dựng luật, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án: Luật Viên chức; Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hành chính, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(Theo TTXVN)