Kho bạc Nhà nước dồn sức 'vượt khó' năm 2009

Cập nhật ngày: 11/12/2009 - 05:58

 

Hệ thống KBNN đã góp phần tích cực vào công tác quản lý sử dụng NSNN
đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả

Tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 450 tỷ đồng, đơn giản hoá được 40/59 thủ tục hành chính... là những điểm sáng của ngành Kho bạc Nhà nước trong năm 2009. Đây là những con số được đưa ra trong Hội nghị tổng kết năm 2009 và nhiệm vụ giải pháp năm 2010 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa diễn ra ngày 10.12.

Giải "bài toán" huy động vốn

“Khủng hoảng kinh tế toàn cầu cùng tình hình khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam đã tác động mạnh đến kết quả thu chi ngân sách Nhà nước (NSNN) và ngân quỹ KBNN năm 2009”, ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng Giám đốc KBNN nhận định.

Trong điều kiện nguồn thu của NSNN suy giảm nhưng nhu cầu chi cho mục tiêu kích cầu của Chính phủ lớn, việc huy động vốn cho NSNN đã trở thành một “bài toán” vô cùng khó đối với ngành KBNN.

Theo Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, ước đến hết năm 2009, KBNN đã huy động được 33.000 tỷ đồng, trong đó huy động cho NSNN được 27.000 tỷ đồng, cho đầu tư phát triển được 6.000 tỷ đồng.

Điểm sáng trong bức tranh huy động vốn cho ngân sách Nhà nước của ngành Kho bạc là thông qua các kênh bán lẻ, KBNN các tỉnh, thành phố đã huy động ước đạt 1.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch do KBNN Trung ương giao.

Và trong một năm có nhiều biến động của nền kinh tế, hệ thống KBNN đã giải ngân được khoảng 161.358 tỷ đồng, bằng 89,8% so với kế hoạch vốn giao đơn vị kiểm soát, thanh toán.

Cải cách thủ tục hành chính: Vượt chỉ tiêu của Chính phủ

Cũng theo ông Nguyễn Đại Trí, hệ thống KBNN đã góp phần tích cực vào công tác quản lý sử dụng NSNN đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, trong công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, KBNN các cấp đã từ chối thanh toán nhiều khoản chi không hợp pháp, hợp lệ, tiết kiệm cho NSNN gần 165 tỷ đồng, từ chối thanh toán 290 tỷ đồng đối với các khoản chi không đúng chế độ, điều kiện chi.

Ngành cũng thu giữ và xử lý kịp thời, đúng quy định khoảng trên 6.300 tờ tiền giả các loại, đồng thời, đã trả lại trên 24.000 món tiền thừa với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, năm 2009, toàn hệ thống KBNN đã kiến nghị cắt bỏ 4 thủ tục và kiến nghị đơn giản hoá 36 thủ tục, 5 mẫu đơn, mẫu tờ khai. Như vậy, so với 59 thủ tục hành chính trong toàn ngành, tỷ lệ thủ tục được cắt bỏ và đơn giản hóa cao hơn rất nhiều so với yêu cầu của Chính phủ (đơn giản hóa tối thiểu 30%).

Mục tiêu năm 2010 của KBNN được cụ thể hoá bằng 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng chú ý là tiếp tục tập trung nguồn lực nhằm thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; triển khai nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

(Theo Chinhphu.vn)