BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khoá mới giảm một Phó Thủ tướng

Cập nhật ngày: 01/08/2011 - 10:32

Chính phủ khoá 13 sẽ giảm một Phó Thủ tướng và giữ nguyên cơ cấu tổ chức 22 bộ, ngành. Trước mắt, Thủ tướng sẽ phụ trách công tác ngoại giao thay vì phân công cho một phó như lâu nay.

Đây là dự kiến về cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ khoá 13 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước Quốc hội sáng 1.8. Theo đó, số lượng thành viên Chính phủ khoá mới gồm 27 thành viên: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và 22 Thủ trưởng các bộ và cơ quan ngang bộ.

Các Phó Thủ tướng sẽ phụ trách 4 lĩnh vực: khối kinh tế tổng hợp và chính sách phát triển nông thôn; khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất; khoa học - giáo dục và văn hoá - xã hội; khối nội chính kiêm phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng.

Trước mắt Thủ tướng sẽ phụ trách công tác ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội phê chuẩn cơ cấu tổ chức gồm 18 Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Thông tin - Truyền thông, Lao động - Thương binh - Xã hội, Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Khoa học - Công nghệ, Giáo dục - Đào tạo, Y tế.

4 cơ quan ngang bộ gồm: Uỷ ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, còn có 8 cơ quan thuộc Chính phủ nhưng không làm chức năng quản lý nhà nước.

Chính phủ khoá 11 (2002-2007) có 3 Phó thủ tướng, 26 bộ, 11 cơ quan thuộc chính phủ.

Chính phủ khoá 10 (1997-2002) có 5 Phó thủ tướng, 23 bộ, 25 cơ quan thuộc chính phủ.

Chính phủ khoá 9 (1992-1997) có 27 bộ, 29 cơ quan thuộc thuộc chính phủ.

Chính phủ khoá 8 (1987-1992) có 28 bộ, 35 cơ quan thuộc chính phủ.

Chính phủ khoá 12 hiện có 5 Phó Thủ tướng, gồm: Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng phụ trách khối nội chính, đồng thời là Phó Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng phụ trách Văn hoá, giáo dục, y tế Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành Hoàng Trung Hải. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, sắp tới, Chính phủ sẽ khẩn trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật QH Phan Trung Lý khẳng định tán thành phương án cơ cấu Chính phủ mà Thủ tướng trình. Ngoài sự thay đổi về số Phó Thủ tướng, trước mắt cơ cấu tổ chức của các bộ vẫn giữ nguyên như hiện nay. Bởi sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng như các luật tổ chức Chính phủ liên quan.

Mọi thay đổi sẽ được xem xét sau khi tổng kết đánh giá toàn diện hoạt động cũng như chờ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 cuối khoá này.

Khắc phục chồng chéo

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của bộ máy Chính phủ khoá 12, Uỷ ban Pháp luật Quốc hội cho rằng, việc hình thành các cục, tổng cục đã tạo ra nhiều tầng nấc quản lý. Do vậy, hiệu lực quản lý của nhà nước vẫn chưa cao.

Trước mắt, khoá 13 vẫn giữ cơ cấu tổ chức như cũ, nhưng theo ông Phan Trung Lý, phải phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng để tránh trùng lặp trong công việc giữa các thành viên Chính phủ, giữa các Phó Thủ tướng và các bộ trưởng.

Chính phủ khoá mới nên tiến hành rà soát hoạt động các cục, tổng cục để xem xét nếu cơ quan nào không đáp ứng được yêu cầu công việc thì sẽ phải tiến hành tổ chức, sắp xếp lại. 

Về những hạn chế trong hoạt động của bộ máy nhiệm kỳ vừa qua, ngay trong tờ trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thừa nhận, "đến nay giữa các bộ, ngành vẫn còn một số trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ. Do đó, quản lý hành chính chưa thực sự thông suốt từ trên xuống. Hoạt động của bộ máy so với yêu cầu, nhiệm vụ vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập".

Sự bất ổn thể hiện rõ nhất ở các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, năng lượng, môi trường.

Thủ tướng khẳng định, thời gian sắp tới, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước cũng như trách nhiệm giải trình của các cơ quan Chính phủ trước Quốc hội và nhân dân. 

Theo người đứng đầu chính phủ, bộ máy Chính phủ khoá 13 sẽ phải tiếp tục đổi mới để quản lý thống nhất, thông suốt từ trên xuống. Đồng thời, "đề cao trách nhiệm tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ. Cụ thể hoá trách nhiệm từng thành viên, phân công công việc rõ ràng giữa các bộ, ngành để khắc phục sự chồng lấn trong công việc".

Quốc hội xem xét bầu Tổng kiểm toán Nhà nước

Ông Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,thư Tỉnh uỷ Ninh Bình được đề cử vào vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước.  

Ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10.5.1961; Quê quán xã Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế- Tài chính, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Đinh Tiến Dũng hiện làthư Tỉnh uỷ Ninh Bình

Tờ trình nêu rõ: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy ông Đinh Tiến Dũng đủ tiêu chuẩn để giới thiệu Quốc hội bầu vào chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, với đa số đại biểu tán thành, tại phiên họp chiều 29.7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ.

Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước với nhiệm kỳ 7 năm. Nay mới được 5 năm, nhưng theo yêu cầu công tác, tổ chức dự kiến phân công nhiệm vụ mới với ông Vương Đình Huệ.

(Theo Vietnamnet)