BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi công xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 06:13

Mô hình dự án Làng đại học Đà Nẵng

Ngày 6.5, Đại học Đà Nẵng đã khởi công xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng sau hơn 10 năm dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1057/QĐ-TTg ngày 9.12.1997.

Dự án được xây dựng trên diện tích 300 ha tại phường Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và xã Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo đó, đại học Đà Nẵng được quy hoạch chung thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành với hệ thống hoàn chỉnh các trường, các viện nghiên cứu, các đơn vị thực hiện bảo đảm sự gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Từ năm 1999, Đại học Đà Nẵng đã triển khai giai đoạn I (1999-2005) của dự án với tổng vốn đầu tư là 75 tỷ đồng phục vụ cho các mục tiêu đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hiện có và xây mới một số hạng mục công trình của các trường thành viên tại địa điểm hiện tại của Đại học Đà Nẵng; đầu tư làm mốc giới bảo vệ và tránh lấn chiếm đất đai tại khu quy hoạch Làng đại học Đà Nẵng (Hoà Quý, Điện Ngọc).

Giai đoạn II của dự án được khởi công xây dựng ngày hôm nay bao gồm các hạng mục xây dựng công trình khối nhà học Trường Đại học sư phạm, các khu ký túc xá sinh viên với quy mô xây dựng trên 34.000m2 sàn; xây dựng hạ tầng như san nền, cấp thoát nước, đường điện giao thông nhằm phục vụ quy mô đào tạo của Trường Đại học sư phạm và hỗ trợ cho các trường thành viên khác của Đại học Đà Nẵng trong quá trình triển khai dự án.

Tổng mức đầu tư giai đoạn II là 199 tỷ đồng, trong đó đền bù và tái định cư là 67,4 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Nam-ASEAN là đơn vị thiết kế và Công ty TNHH Kiến tạo Miền Trung là đơn vị trúng thầu thi công giai đoạn II này. Dự kiến giai đoạn II sẽ kết thúc vào năm 2010, và giai đoạn III sẽ tiếp tục triển khai vào năm 2011 và kết thúc vào năm 2015.

Làng Đại học Đà Nẵng có quy mô lớn vừa hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu vực miền Trung- Tây Nguyên và cả nước.

Theo phê duyệt của Bộ Giáo dục Đào tạo, Đề án “Quy hoạch phát triển tổng thể Đại học Đà Nẵng trọng điểm đến năm 2015” sẽ có quy mô đào tạo 100 nghiên cứu sinh, 3.000 học viên cao học, 40.000 sinh viên đại học chính quy, 34.000 sinh viên thuộc hệ giáo dục thường xuyên, 38.000 sinh viên, học sinh các hệ đào tạo khác.

(Theo TTXVN/Vietnam+)