BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối Kinh tế - kỹ thuật ký kết giao ước thi đua năm 2016

Cập nhật ngày: 31/03/2016 - 02:30

Lãnh đạo các sở, ngành trong Khối Kinh tế- kỹ thuật ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Năm 2016, mười hai đơn vị thành viên trong Khối phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”,  lập thành tích chào mừng kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển, thực hiện thắng lợi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Trên cơ sở nội dung thi đua Khối phát động và nhiệm vụ chính trị được giao, các thành viên trong Khối xây dựng và phát động phong trào thi đua bám sát tình hình thực tế đơn vị, nhằm phát huy tối ưu mọi nguồn lực, động viên công chức, viên chức, nhân viên và người lao động hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao...

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành trong Khối đã ký giao ước thi đua năm 2016 với 9 nội dung gắn với nhiệm vụ chung, nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng đơn vị.

Thái Thành