BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối Kinh tế - Kỹ thuật: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014

Cập nhật ngày: 11/07/2014 - 06:20

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban TĐKT cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của 11 đơn vị thuộc khối.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác TĐKT của khối Kinh tế - Kỹ thuật đã được triển khai sâu rộng, phát động thi đua đến từng tập thể, cá nhân trong Khối, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu thi đua cụ thể và thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ theo quy định. Công tác cải cách hành chính, an ninh quốc phòng được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đơn vị trong khối đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp tích cực các quỹ xã hội và hoạt động đoàn thể tại cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, hoạt động khối vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như công tác nhân điển hình tiên tiến, công tác phối hợp hoạt động hiệu quả chưa cao….

Thảo luận tại hội nghị, các đơn vị thống nhất một số nhiệm vụ cụ thể trong những tháng còn lại để phong trào thi đua của khối hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao; trong đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về TĐKT, đổi mới công tác bình xét, khen thưởng đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích, kịp thời nêu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh ghi nhận những kết quả hoạt động của các đơn vị trong khối, đồng thời quán triệt một số nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị và những điểm mới của Luật sửa đổi và bổ sung một số Điều của Luật TD9KT, Nghị định hướng dẫn thi hành.

Thường trực Hội đồng đề nghị 6 tháng cuối năm, Khối Kinh tế - Kỹ thuật nghiên cứu tổ chức hoạt động chung phù hợp, có những bước chuẩn bị cần thiết để tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của ngành, của Khối, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh vào năm 2015.

Thái Thành