BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối kinh tế - kỹ thuật Tây Ninh tổng kết công tác thi đua năm 2015

Cập nhật ngày: 24/02/2016 - 06:00

Đến dự có ông Nguyễn Thành Nam- Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

Khối thi đua kinh tế - kỹ thuật tỉnh Tây Ninh hiện có 12 đơn vị sở, ban, ngành thuộc tỉnh. Trong năm 2015, các đơn vị trong khối đã duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua của ngành, đơn vị và toàn khối.

Trao cờ Khối trưởng Khối thi đua kinh tế - kỹ thuật tỉnh năm 2016 cho Sở Giao thông Vận tải.

Các đơn vị đã bám sát các chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt 8 chỉ tiêu thang điểm thi đua của khối, như: Chủ động, tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của nhà nước; xây dựng tủ sách pháp luật.

Các phong trào an sinh xã hội như: Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, mái ấm công đoàn, tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng Sa-Trường Sa, ủng hộ xây dựng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma... đã được cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị quan tâm hưởng ứng.

Bộ máy cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể được tập trung xây dựng trong sạch, vững mạnh; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nhiều đơn vị trong khối đã được các bộ, ngành tặng cờ thi đua như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải.

Ngoài ra, trong năm, Sở Tài nguyên và Môi trường còn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân cũng đã được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích thi đua trong năm 2015.

Với kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua, đơn vị Sở Công thương đã được xếp hạng nhất Khối thi đua kinh tế - kỹ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2015.

Trong năm 2016, nhiệm vụ khối trưởng Khối thi đua kinh tế - kỹ thuật tỉnh đã được chuyển giao cho Sở Giao thông Vận tải.

Đức Thịnh