BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối Mặt trận, các đoàn thể tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2015

Cập nhật ngày: 17/01/2016 - 11:35

Năm 2015, công tác thi đua, khen thưởng trong Khối đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Từng thành viên của khối đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng đi vào chiều sâu. Hình thức thi đua phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của từng ngành, địa phương.

Các thành viên trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2016.

 Các đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quỹ vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Tuy nhiên, hoạt động của Khối vẫn còn những hạn chế nhất định, như chưa có hoạt động biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc khen thưởng cho đoàn viên, hội viên, đội viên vẫn chưa đạt theo yêu cầu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của các thành viên cũng như của khối Mặt trận, các đoàn thể tỉnh trong năm 2015. Thời gian tới, ông Ngân đề nghị các đơn vị đề ra giải pháp nâng cao chất lượng khen thưởng và biểu dương đoàn viên, hội viên, đội viên tại cấp cơ sở; tổ chức chia khối thi đua trong ngành tại cấp xã; khối nghiên cứu tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động chung phù hợp; phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ phụ trách của ngành.

Căn cứ vào kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên trong năm 2015, Khối đã bình chọn Hội Nông dân tỉnh đạt hạng nhất khối và đề nghị tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh xếp hạng nhì và ba, được đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Hội nghị cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2016, chuyển giao nhiệm vụ Khối trưởng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh,  bầu Khối phó là Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Tỉnh đoàn Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của tỉnh.

Thái Thành