BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối thanh tra các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2015

Cập nhật ngày: 21/03/2015 - 06:10

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận và thông qua các tiêu chí chấm điểm đánh giá thi đua, thang điểm cho từng tiêu chí và nội dung giao ước thực hiện phong trào thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua của khối trong năm 2015.

Thanh tra các huyện, thành phố ký kết giao ước quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khối Thanh tra các huyện, thành phố thống nhất phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; tập trung đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, phấn đấu đạt tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản từ 80% trở lên; tăng cường thanh tra, kiểm tra chế độ trách nhiệm thủ trưởng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo về phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, nhân dân.

Thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng, nhất là các biện pháp phòng ngừa đi đôi với tăng cường thanh tra trách nhiệm và tích cực phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức có hiệu quả việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với sự chứng kiến của đại diện Thanh tra tỉnh và lãnh đạo huyện Bến Cầu, các đơn vị Thanh tra huyện, thành phố đã ký kết giao ước, cùng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015.

 Nguyễn Thiện-Yến Ngọc