BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối Thanh tra các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2016

Cập nhật ngày: 22/03/2016 - 12:11

Đến dự có các ông Trần Văn Cẩn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Nguyễn Hữu Mỹ - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh, lãnh đạo Thanh tra các huyện.

Lãnh đạo Thanh tra các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Phong trào thi đua ngành Thanh tra các huyện, thành phố năm 2016 có chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Với mục đích thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật Nhà nước, phòng ngừa đấu tranh tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, tập thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra các huyện, thành phố tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch; phấn đấu thu hồi từ 80% trở lên giá trị kinh tế sai phạm theo quyết định xử lý sau thanh tra nộp vào ngân sách.

Tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; phấn đấu tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ trên 80%; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng.

Đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra vững mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận, thống nhất với thang điểm và từng tiêu chí chấm điểm đánh giá thi đua, nội dung giao ước thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua.

Khối thi đua ngành Thanh tra các huyện, thành phố năm 2016 do Thanh tra thành phố Tây Ninh làm khối trưởng.

Nhật Quang