Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh: Ký kết giao ước thi đua năm 2023 

Cập nhật ngày: 31/01/2023 - 09:24

BTNO - 100% thành viên trong khối đã tổ chức quán triệt, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là thi đua chuyên đề do tỉnh và các ngành phát động.

Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Hồng Nhung điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

Chiều 30.1, khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 dưới sự chủ trì của bà Huỳnh Thị Hồng Nhung- Chánh văn phòng Tỉnh uỷ, khối trưởng. Dự hội nghị có bà Trần Thị Mỹ An- Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khối.

Năm 2022, các đơn vị thành viên trong khối triển khai thực hiện tốt, bảo đảm các nội dung, chỉ tiêu thi đua của Khối gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị cơ quan, đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Khối đã trao tặng 141 thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình cận nghèo, có mức sống thu nhập trung bình thấp tại xã Trà Vong, huyện Tân Biên với tổng số tiền 42 triệu đồng.

Trong năm, Văn phòng Tỉnh uỷ- khối trưởng khối thi đua chủ trì, tổ chức tập huấn cho 27 cơ quan, đơn vị, với 538 cán bộ, công chức (trong đó có 9 cơ quan, đơn vị là thành viên trong khối thi đua với 206 cán bộ, công chức, viên chức tham gia) đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao, về nguồn tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam kết hợp giao lưu với Sư đoàn Bộ binh 5, Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

100% thành viên trong khối đã tổ chức quán triệt, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là thi đua chuyên đề do tỉnh và các ngành phát động như: triển khai thực hiện phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phối hợp vận động mạnh thường quân tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo… tổng trị giá 225 triệu đồng.

Các đơn vị thành viên Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nội dung giao ước thi đua năm 2023.

Theo kết quả chấm điểm bình xét xếp hạng thi đua năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xếp hạng nhất và được đề nghị danh hiệu cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của UBND tỉnh và cờ thi đua Chính phủ năm 2022; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ được đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Năm 2023, khối tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh uỷ và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh; tăng cường công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các đơn vị và lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ bàn giao nhiệm vụ đơn vị khối trưởng năm 2023 cho đơn vị trường Chính trị tỉnh và khối phó cho cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ bàn giao nhiệm vụ khối trưởng năm 2023 cho đơn vị trường Chính trị tỉnh và khối phó cho cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Đại diện khối trưởng năm 2023 phát động phong trào thi đua năm 2023; lãnh đạo các đơn vị thành viên khối ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phương Thuý