Khối thi đua các huyện, thành phố sơ kết công tác thi đua 

Cập nhật ngày: 14/07/2019 - 18:56

BTNO - Vừa qua, tại Bến Cầu¸ Khối thi đua các huyện, thành phố thuộc Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết các chỉ tiêu giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Trí Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Khối trưởng Khối thi đua huyện, thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các huyện, thành phố trong khối thi đua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị 34 của Bộ chính trị, Luật thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019; phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các phong trào thi đua được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, đã khơi dậy và khích lệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, như xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo, thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các phong trào thi đua lớn đã được các đơn vị trong khối thi đua triển khai như: “Tây Ninh chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… đã tạo ra động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, nhân dân đóng góp nâng cấp, làm mới 4 tuyến đường giao thông nông thôn, lắp đặt 1 hệ thống đèn đường chiếu sáng nông thôn,  vận động quỹ Vì người nghèo được hơn 11 tỷ đồng, xây tặng 296 căn nhà Đại đoàn kết, 13 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách…

Các đơn vị đã thực hiện tốt chính sách khen thưởng theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thành tích, phát huy tác dụng nêu gương, giáo dục, khích lệ tinh thần phấn đấu vươn lên trong cộng đồng...

Nguyễn Thiện