Khối thi đua Doanh nghiệp Trung ương: Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016

Cập nhật ngày: 12/08/2016 - 05:32

Đến dự có Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Tuyết; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Nguyễn Hữu Ngân và đại diện lãnh đạo các công ty thành viên trong khối.

Theo đó, Khối thi đua Doanh nghiệp Trung ương năm 2016 trên địa bàn Tây Ninh có 8 thành viên, bao gồm: Công ty Bảo Minh, Công ty Bảo Việt, Điện lực, VNPT, Bưu Điện, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, Viettel và Công ty khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Châu Văn Võ – Giám đốc Công ty Bảo Việt Tây Ninh cho biết: Các doanh nghiệp thành viên trong khối tuy có đa dạng chức năng, ngành nghề, có quy mô khác nhau về doanh thu và lợi nhuận nhưng hầu hết đều tích cực các phong trào thi đua theo Chỉ thị 01 của UBND tỉnh Tây Ninh. Đến nay, 8/8 đơn vị thành viên trong khối đăng ký hưởng ứng phong trào và giao ước thi đua; cán bộ, công nhân viên và người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất để hoàn thành tốt kế hoạch doanh thu năm 2016 do cấp trên giao.

Qua phát động phong trào thi đua, các doanh nghiệp trong khối đã phát huy thế mạnh của đơn vị mình; phối hợp các đoàn thể, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực trong công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Các doanh nghiệp trong khối cũng đã bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác theo đúng kế hoạch đã ban hành của từng đơn vị, đảm bảo khen thưởng kịp thời và đúng quy định.

Về doanh thu, có 4/8 doanh nghiệp có doanh thu đạt trên 50% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, đó là: VNPT, Bưu điện, Công ty Bảo Minh và Viettel. Về lợi nhuận, 4/8 doanh nghiệp đạt lợi nhuận từ 50% trở lên so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 là Điện lực, Bưu điện, Công ty Bảo Minh và Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng. Các doanh nghiệp còn lại do cuối năm mới tính được hiệu quả nên không xác định được lợi nhuận 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã chấp hành tốt chủ trương chính sách về nộp thuế; đảm bảo thu nhập cho người lao động được ổn định. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong khối còn đóng góp ủng hộ công tác xã hội hơn 450 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết, trao học bổng, xây dựng nông thôn mới, ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam…

Một trong những khó khăn của khối thi đua Doanh nghiệp Trung ương là, khối có nhiều doanh nghiệp quy mô hoạt động khác nhau về chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề nên đã ảnh hưởng đến việc xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua, cũng như việc bình xét, xây dựng bảng điểm thi đua trong khối.

Ông Nguyễn Hữu Ngân - Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của Khối doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời đề nghị Khối cần phát huy những kết quả đạt được; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mới; quan tâm nâng cao thu nhập cho đời sống công nhân viên cũng như đời sống văn hóa tinh thần, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng Tây Ninh 180 năm hình thành và phát triển…

Huy Liệu