Khối thi đua huyện, thành phố tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 

Cập nhật ngày: 28/02/2020 - 17:31

BTNO - Chiều 28.2.2020, tại huyện Châu Thành, Khối thi đua huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2019, khối thi đua các huyện thành phố đã phát động, tổ chức triển khai nhiều phong trào như: phong trào thi đua Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở… từ đó đã tạo động lực góp phần thực hiện tắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Đối với công tác khen thưởng năm 2019, các huyện, thành phố đã quan tâm thực hiện tốt việc biểu dương khen thưởng. Kết quả đã biểu dương khen thưởng 10.971 giấy khen trong đó có 2.425 tập thể và trên 8.246 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Trong năm 2020, khối thi đua các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V....

Gia Hân