Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2018 

Cập nhật ngày: 22/01/2019 - 16:07

BTNO - Ngày 22.1, Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật có 8 đơn vị, gồm Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Trao cờ Khối trưởng Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật năm 2019 cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công nhiệm vụ Khối trưởng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là Khối phó. Các thành viên trong Khối đã chủ động phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của đơn vị mình với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt đến ngày 30.6.2018 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, lập công dâng Bác”.

Ngoài ra, 3 phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động gồm “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đều được các đơn vị phát động riêng lẻ hoặc lồng ghép trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Trong năm qua, các đơn vị trong Khối đã tổ chức tốt các phong trào thi đua của ngành, khối, đơn vị; bám sát các chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị, thực hiện tốt 8 chỉ tiêu thang điểm thi đua của Khối. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành đúng tiến độ.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị luôn theo dõi, chỉ đạo sâu sát công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua, mỗi cá nhân khắc phục mọi khó khăn, tiên phong trong công việc để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phương hướng trong công tác thi đua năm 2019, Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu thi đua cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Khối; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; đẩy mạnh, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh biểu dương và ghi nhận sự cố gắng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong điều hành hoạt động của khối. Đồng thời, bà đề nghị trong thời gian tới, Khối tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, đề ra các hoạt động chung khác phù hợp. 

Qua kết quả chấm điểm và xếp hạng, năm 2018, đơn vị xếp hạng nhất Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật là Sở Công thương, nhì Khối là Sở Khoa học và Công nghệ, xếp hạng ba là Sở Xây dựng.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất, biểu quyết bầu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm Khối trưởng thi đua năm 2019. 

Thiên Di