BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối Thi đua Mặt trận và các đoàn thể: Tổng kết hoạt động thi đua năm 2014

Cập nhật ngày: 13/01/2015 - 06:32

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng; Giang Ngọc Trực- Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các đơn vị thi đua trong khối, gồm LĐLĐ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và Tỉnh đoàn.

Chuyển giao nhiệm vụ khối trưởng năm 2015 cho đơn vị Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Năm 2014, cùng với phong trào thi đua chung của tỉnh, phong trào thi đua của Khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, các đơn vị trong khối thi đua đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quán triệt Quyết định 217-QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đặc biệt trong năm 2014, Khối thi đua Mặt trận, các đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do ngành Trung ương và tỉnh phát động. Qua triển khai thực hiện, các phong trào, cuộc vận động đã thu hút và lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên trong tỉnh, trong đó đã xuất hiện một số mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc.

Căn cứ vào kết quả chấm điểm thi đua, các thành viên đã bình chọn Hội Cựu chiến binh tỉnh dẫn đầu khối, đứng thứ nhì là đơn vị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đạt hạng ba. Tại hội nghị, các thành viên trong khối cũng đã chuyển giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2015 cho cơ quan Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nguyễn Hữu Ngân biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới nội dung hoạt động gắn kết các tổ chức trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngân cũng chỉ rõ những hạn chế trong tổ chức, hoạt động của Khối; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị cần thực hiện trong năm 2015; Khối phải nghiên cứu, tổ chức phong trào, hoạt động chung vào thời gian thích hợp; tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh; phát động phong trào thi đua cụ thể, góp phần lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015…

Thái Thành