Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội sơ kết 6 tháng đầu năm 

Cập nhật ngày: 16/07/2019 - 12:47

BTNO - Chiều 15.7, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tây Ninh (gồm UB.MTTQ, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn) tổ chức hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Quang cảnh hội nghị.

Nhiều phong trào thi đua, mô hình mới được triển khai, nhất là phong trào "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau", "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Các đơn vị trong khối thi đua đã triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay đem lại hiệu quả, điển hình như: mô hình "Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, ma túy, buôn bán người" của Mặt trận tổ quốc; mô hình "cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên nông dân" của Hội Nông dân; mô hình "Tổ liên kết nuôi bò sinh sản" của Hội Cựu chiến binh; mô hình "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" của Hội LHPN; công trình "Thắp sáng đường quê" bằng năng lượng mặt trời tại các khu vực biên giới, vùng xa, ít dân cư của Tỉnh đoàn.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ vốn, cây, con giống, thẻ BHYT…, các đơn vị trong Khối thi đua đã giúp đỡ các hội viên, đoàn viên với số tiền trên 75 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm 2019, các đơn vị trong khối tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau", "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thực hiện các chương trình an sinh xã hội nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 71 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Vũ Nguyệt