BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối thi đua Quân sự Quân khu 7 ký kết giao ước thi đua năm 2016

Cập nhật ngày: 22/01/2016 - 09:00

Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu nội dung thi đua của Quân khu, đồng thời qua thảo luận, trao đổi và chỉ đạo của cấp trên, các thành viên trong cụm đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Bộ CHQS các tỉnh Long An, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận và Bộ Tư lệnh TP.HCM ký kết thi đua năm 2016.  

Đợt thi đua năm 2016 tập trung vào chủ đề "Một tập trung, ba khâu đột phá", gồm các nội dung, chỉ tiêu thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 100% tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ quân sự các tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 2/3 tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém, không có đảng viên vi phạm tư cách; 100% đơn vị vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2016.

Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, bảo đảm quân số học tập đạt 100%. Các đơn vị tổ chức tốt cho 100% cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ, dự bị động viên tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016-2021) và bầu cử Quốc hội khóa XIV bảo đảm đúng quy định, an toàn.

Đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang  Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”. Lực lượng vũ trang các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với đoàn thể địa phương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo.

Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp.

Tập trung bảo đảm công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, đảm bảo tốt công tác đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, tăng cường huấn luyện chuyên môn kỹ thuật đúng đối tượng theo chế độ quy định đạt khá trở lên.

Sơn Tòng