Khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Cập nhật ngày: 25/10/2020 - 18:36

BTNO - Mới đây, tại thị xã Hòa Thành, Khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Đến dự có ông Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lê Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành.

Trong năm qua, toàn ngành thực hiện 36 cuộc thanh tra hành chính, gồm 28 cuộc theo kế hoạch và 8 cuộc đột xuất; trong đó, đã ban hành kết luận 35 cuộc, còn 1 cuộc đang dự thảo kết luận.

Về kết luận thanh tra hành chính, phát hiện tổng số sai phạm về kinh tế là hơn 5,8 tỉ đồng và hơn 5.500m2 đất, những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, đất đai.

Từ kết quả thanh tra, đã xử lý thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 2,7 tỉ đồng; kiến nghị xử ký hành chính 13 tập thể và 95 cá nhân.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Khối Thanh tra trong cụm bảo đảm tốt việc bố trí phòng tiếp dân và các điều kiện cần thiết để tiếp công dân cũng như thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong năm, Khối Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tham  mưu UBND cùng cấp giải quyết 31 đơn, đạt 100% (trong đó, 13 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo và 9 đơn phản ánh, kiến nghị).

Tại hội nghị, đại diện ngành Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố cũng trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình giải quyết các vấn đề nổi bật của từng địa phương để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị Chánh Thanh tra tỉnh Trần Văn Minh Trí yêu cầu ngành Thanh tra tăng cường thanh tra chuyên đề, chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu nại đông người, vượt cấp; đồng thời cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trên các địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, dư luận xã hội quan tâm nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm.

Võ Liêm