Không có tranh chấp cũng không được bồi thường?

Cập nhật ngày: 16/01/2012 - 12:46

Vợ chồng ông Chạy trao đổi với PV. Báo Tây Ninh

Mới đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu có văn bản gửi ông Trần Văn Chạy- người đã hơn 2 năm đi kêu cứu vì “hết bị ép làm nguyên đơn rồi bị đơn” ở Bến Cầu, nội dung liên quan đến khiếu nại không được nhận tiền bồi thường đất sau khi bị thu hồi để mở rộng nâng cấp đường 786.

Cụ thể, văn bản trên cho biết: “Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 18.12.2008 của UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường 786, huyện Bến Cầu. Căn cứ biên bản số 175/BB-UBND ngày 22.12.2011 của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng đường 786 về việc giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện thông báo cho các ông (bà): Trần Văn Quân, Trần Thị Lệ Thuỷ và Trần Văn Chạy biết về phần đất 4 mét ngang (diện tích 254,1m2) hiện nay ông Chạy đang cất nhà, phần đất này đã được UBND huyện cấp giấy CNQSDĐ cho ông Trần Văn Quân và được Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư đã lập phương án bồi thường cho ông Trần Văn Quân.

Việc cho đất giữa ông Quân và ông Chạy chưa xác định vị trí đất, ông Quân cho rằng, phần đất 7 mét ngang cho ông Chạy là giáp ranh đất của bà Khoái (hiện nằm trong phần đất bà Tài đang cất nhà). Còn việc ông Chạy cất nhà lấn sang qua đất của ông Quân 4 mét ngang, ông Chạy cho rằng, ông Quân cho ông 7 mét ngang, hiện đang cất nhà đúng vị trí, không tranh chấp với ai và cũng không có bán đất cho ai.

Từ những cơ sở nêu trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thông báo cho ông Trần Văn Chạy, ông Trần Văn Quân và bà Trần Thị Lệ Thuỷ biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày (kể từ ngày nhận thông báo); Nếu ông Chạy không tranh chấp hoặc khởi kiện thì Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện sẽ tiến hành chi trả bồi thường phần đất 4 mét ngang (diện tích 254,1m2) hiện ông Chạy đang cất nhà cho ông Trần Văn Quân theo phương án bồi thường được duyệt. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau này Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện không xem xét giải quyết”.

Song song với văn bản trên (số 87, ngày 27.12.2011), gia đình ông Trần Văn Chạy còn nhận được văn bản số 88, cũng do Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu ký cùng ngày 27.12. Nội dung văn bản sau cũng tương tự văn bản trên, chỉ khác ở phần căn cứ: Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐST-DS ngày 21.2.2011 về việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa nguyên đơn: Chị Lê Thị Diễm Nga và bị đơn ông Trần Văn Chạy. Căn cứ Quyết định số 46/2011/QĐST-DS ngày 23.11.2011 về việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa nguyên đơn ông Trần Văn Quân và bị đơn chị Lê Thị Diễm Nga (tranh chấp phần đất khác không liên quan đến ông Chạy- PV)…

Người dân chưa được giải quyết thoả đáng

Sau khi nhận được 2 văn bản trên, ông Chạy càng thêm bức xúc: Đã hơn 2 năm nay, bỗng dưng tôi bị ép “tranh chấp đất”, hết bị ép làm nguyên đơn rồi bị đơn nhưng toà không thể xét xử vì tôi không tranh chấp với ai. Thế rồi hồ sơ bị trả về xã, xã lại ngăn cản không cho nhận tiền bồi thường. Trước đó, Hội đồng bồi thường huyện đã ký văn bản cho tôi nhận tiền nhưng rồi sau đó chỉ 1 ngày lại đổi ý, không chi trả vì lý do “có tranh chấp”. Đến nay, khi tất cả các cơ quan đều xác định tôi không có tranh chấp với ai thì Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu lại có văn bản yêu cầu tôi nếu không kiện thưa thì Trung tâm sẽ chi trả tiền đền bù cho ông Quân. Tại sao có chuyện lạ lùng khó hiểu đến như vậy? Tôi phải kiện thưa ai đây, kiện thưa vì lý do gì trong khi các cơ quan đã xác định tôi không có tranh chấp?

Như Báo Tây Ninh đã có nhiều bài viết phản ánh, nêu rõ những điểm mâu thuẫn, vô lý và không đúng quy định của pháp luật trong việc “phát sinh một vụ tranh chấp kỳ lạ” ở xã Lợi Thuận. Sau một thời gian dài “thụ lý, giải quyết”, đến nay khi xác định ông Chạy không tranh chấp với ai thì cơ quan chức năng huyện lại có văn bản trả lời rất không thoả đáng, chưa thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm với công dân. Trong văn bản trên có câu “Việc cho đất giữa ông Quân và ông Chạy chưa xác định vị trí đất”. Nếu vậy thì tại sao cơ quan chức năng huyện không làm rõ việc này, không xác định cụ thể vị trí đất mà “bỏ lưng chừng”? Một điều đáng nói nữa là, ông Quân đã xác nhận có cho ông Chạy 7m ngang đất, giấy tờ còn đầy đủ, ông Quân cũng không tranh chấp, khiếu nại với ông Chạy. Vậy thì tại sao Hội đồng bồi thường và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu không chi trả tiền bồi thường cho ông Chạy mà lại cho rằng nếu ông Chạy không kiện thưa thì sẽ chi trả tiền bồi thường cho ông Quân?

Mặt khác, trong văn bản số 87 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu có nêu 2 căn cứ: Quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường 786, huyện Bến Cầu và biên bản số 175/BB-UBND ngày 22.12.2011 của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng đường 786. Nếu như trong phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường 786, huyện Bến Cầu có những chi tiết sai thì Trung tâm cũng nhất mực thực hiện mà không cần phải tham mưu cho cấp trên điều chỉnh, bổ sung hay sao?

Một điều nữa là, cho đến nay, gia đình ông Trần Văn Chạy vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền ở huyện Bến Cầu theo quy định. Thế nên việc  Trung tâm Phát triển quỹ đất đã vội thông báo cho biết sẽ chi trả tiền bồi thường cho ông Quân thì có đúng quy định của pháp luật hay không?

Cho đến nay, sau nhiều bài báo phản ánh vụ việc, Báo Tây Ninh vẫn chưa nhận được văn bản nào phản hồi, giải thích xung quanh vụ tranh chấp “kỳ lạ” của ông Trần Văn Chạy. Báo Tây Ninh đề nghị UBND huyện Bến Cầu sớm có văn bản phản hồi theo quy định của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

BẢO TÂM