BAOTAYNINH.VN trên Google News

“Không để cán bộ có biểu hiện tham nhũng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không đủ tiêu chuẩn tham gia cấp uỷ khoá mới”

Cập nhật ngày: 07/02/2010 - 05:41

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2009 tổ chức vào ngày 4.2.2010. Đến dự có đồng chí Võ Minh Khương, Phó vụ trưởng Thường trực Vụ VII - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Lê Anh Dũng, Kiểm tra viên chính phụ trách địa bàn Tây Ninh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Thanh tra tỉnh; Thường trực huyện, thị uỷ, bí thư Đảng đoàn, ban cán sự Đảng, đại diện các cơ quan tỉnh…

Báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cho biết, sau khi có chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai cho các huyện, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Các cấp uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt trong toàn đảng bộ, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với các tổ chức, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở đem lại hiệu quả thiết thực.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông (bên phải) trao “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009” cho Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Dương Minh Châu.

Trong năm 2009, Uỷ ban Kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32 –Điều lệ Đảng và tham mưu tốt cho cấp uỷ trong việc thực hiện giám sát. Qua kiểm tra, cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 235 đảng viên, giảm 8,2% so với năm 2008 (trong đó khiển trách 108, cảnh cáo 86, cách chức 17 và khai trừ khỏi Đảng 24 trường hợp). Nội dung vi phạm nhiều nhất là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (77 đảng viên); thiếu trách nhiệm (53 đảng viên); phẩm chất lối sống (45 đảng viên); cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng (23 đảng viên); nguyên tắc tập trung dân chủ (15 đảng viên); tham nhũng lãng phí (9 đảng viên). Tổng số tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật 5 tổ chức, giảm 44,44% so với năm 2008. Trong đó khiển trách 4 tổ chức, cảnh cáo một tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích trong công tác kiểm tra giám sát mà các cấp uỷ, tổ chức Đảng và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã đạt được trong năm 2009. Đồng thời Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng nêu một số mặt hạn chế, yếu kém như: Vẫn còn một số cấp uỷ, tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức, đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chất lượng hiệu quả của một số cuộc kiểm tra có lúc, có nơi chưa cao, chưa đúng yêu cầu công tác kiểm tra là phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng chưa chủ động trong việc tự phát hiện các hành vi sai phạm của đảng viên, của tổ chức sơ sở đảng. Phần nhiều các vi phạm hiện nay vẫn là do đơn thư tố cáo hoặc qua thanh tra, kiểm tra của ngành chức năng phát hiện. Từ những mặt làm được và những mặt tồn tại hạn chế trong năm vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông đã nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Kiểm tra cần quan tâm thực hiện trong năm 2010. Trong đó đáng lưu ý: Năm 2010 là năm tỉnh ta tiến hành đại hội Đảng các cấp. Vì vậy nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát năm nay là phải tập trung bám sát, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị là giúp cấp uỷ Đảng từng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010. Uỷ ban Kiểm tra các cấp chủ động nắm tình hình tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là tham gia chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Kiên quyết không để cán bộ có biểu hiện tham nhũng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không đủ tiêu chuẩn cấp uỷ viên tham gia cấp uỷ khoá mới và tham gia đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp.

Tại hội nghị, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã công bố quyết định và trao “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009” của UBND tỉnh cho Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Dương Minh Châu; trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể và tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 5 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009; 2 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 2 năm liền (2008-2009), và khen thưởng cho 9 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2009.

D.H