Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Không để Tây Ninh là địa bàn trung chuyển ma tuý

Cập nhật ngày: 22/03/2020 - 08:11

BTN - UBND tỉnh yêu cầu công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 16.8.2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Kế hoạch đề ra mục tiêu ngăn chặn nguồn ma tuý thẩm lậu vào Việt Nam qua biên giới, không để Tây Ninh là địa bàn trung chuyển ma tuý.

UBND tỉnh yêu cầu công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân.

Trong đó, lực lượng Công an là nòng cốt, chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma tuý. Coi trọng công tác cai nghiện tập trung và quản lý người nghiện ngoài xã hội, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng người nghiện ma tuý phạm tội. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Củng cố lực lượng chuyên trách đủ mạnh, đáp ứng thực tiễn yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý với thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh.

Phải xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội, tránh tình trạng chủ quan, nóng vội hoặc ngần ngại, né tránh, khoán trắng cho lực lượng Công an. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng của các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia trong phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Ngô Mẫn