Không miễn thuế nhà đất với hồ sơ nộp sau 30.6

Cập nhật ngày: 08/09/2009 - 06:00

Chuyển nhượng nhà đất chịu thuế suất 25%.

Chiều 7.9, Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn thêm về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản.

Theo đó, bất động sản chuyển nhượng trước năm 2009 nhưng chưa nộp thuế thì chỉ những trường hợp mà cơ quan thuế chưa phát hành thông báo nộp thuế tính đến hết 31.12.2008 mới được chọn phương thức nộp thuế theo cách có lợi nhất.

Chẳng hạn, nếu thuế phải nộp tính theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn số thuế phải nộp theo Luật thuế thu nhập cá nhân thì được nộp thuế theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và ngược lại. Đồng thời, người nộp thuế còn được thoái trả nếu thuế đã nộp cao hơn thuế phải nộp. Trường hợp còn lại nếu cơ quan thuế đã có thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất thì phải nộp thuế theo số thuế đã thông báo.

Cũng theo quy định này, các cá nhân có thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản chỉ được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu đã nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trong thời gian từ 1.1 đến hết 30.6.2009. Nếu người nhận thừa kế đã nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan thuế trước ngày 1.1 thì không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân, do đó không được miễn thuế.

Theo Thông tư số 161 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản do Bộ Tài chính ban hành hồi giữa tháng 8, các cá nhân có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ làm cơ sở xác định giá sẽ chịu thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế. Các trường hợp còn lại áp dụng mức thuế 2%.

Theo đó, thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế chỉ áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản có đủ giấy tờ hồ sơ là căn cứ xác định giá và các khoản phí có liên quan. Các trường hợp còn lại không có cơ sở tính giá vốn và các khoản phí sẽ áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng. Mức 2% này được căn cứ trên giá đất do UBND các tỉnh, thành phố quy định.

(Theo VNE)