BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không nên áp dụng khẩn cấp bắt giữ tàu bay

Cập nhật ngày: 18/12/2009 - 06:07

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng không nên quy định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay trong quá trình toà án đang giải quyết vụ án dân sự và thực hiện tương trợ tư pháp trong việc bắt giữ tàu bay.

Góp ý kiến vào dự thảo Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải thích vì tàu bay là loại tài sản đặc thù, có giá trị lớn, được đăng ký quốc tịch, thường có yếu tố nước ngoài, việc bắt giữ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các chủ thể liên quan.

Bắt giữ tàu bay là một loại hoạt động mới và phức tạp, theo cơ quan lập pháp, ban soạn thảo cần cung cấp thêm thông tin về kinh nghiệm của các nước, đồng thời cũng cần tính đến sự phù hợp với các Công ước quốc tế có hiệu lực về vấn đề này.

Theo Tờ trình do Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân Tối cao Đặng Quang Phương trình bày, dự thảo Pháp lệnh có 6 chương, 72 điều, được xây dựng để thi hành quy định tại Điều 44 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, để thi hành án dân sự và thực hiện uỷ thác tư pháp về bắt giữ tàu bay.

Điều 44 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 quy định cho phép toà án quyết định bắt giữ tàu bay để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ, chủ sở hữu, người thứ ba ở mặt đất bị thiệt hại hoặc những người khác có quyền và lợi ích đối với tàu bay. Để thi hành được quy định này, cần phải có trình tự, thủ tục bắt giữ tàu bay cụ thể.

Thẩm tra dự án Luật, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cơ bản thống nhất cho rằng tàu bay là loại tài sản đặc biệt có liên quan tới việc đăng ký quốc tịch. Việc sử dụng, khai thác loại tài sản này phải tuân theo những quy định chặt chẽ của pháp luật.

Do đó, cùng với việc cụ thể hoá việc bắt giữ tàu bay theo quy định tại Điều 44 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, dự thảo cũng cần quy định cả đối với trường hợp bắt giữ tàu bay để thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 4 Điều 96 của Luật thi hành án dân sự.

Việt Nam trong thời gian qua chưa có kinh nghiệm và cũng chưa phát sinh yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay. Mặt khác, nếu mở rộng phạm vi điều chỉnh cho phép toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay thì sẽ khó khăn cho các toà án nhân dân cấp huyện.

Do đó, ủy ban này cũng tán thành chỉ quy định toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền bắt giữ tàu bay để đảm bảo lợi ích của chủ nợ, chủ sở hữu, người thứ ba ở mặt đất bị thiệt hại hoặc những người khác có quyền và lợi ích đối với tàu bay, thi hành án dân sự; không quy định thẩm quyền của toà án nhân dân về bắt giữ tàu bay theo thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và tương trợ tư pháp.

Thẩm tra của Uỷ ban Tư pháp nhận được sự đồng tình của nhiều ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Góp ý vào quy định về điều kiện bắt giữ tàu bay để thi hành án, Uỷ ban Tư pháp cho rằng thông thường chủ sở hữu không trực tiếp khai thác tàu bay mà người khai thác tàu bay, người thuê tàu bay đăng ký quốc tịch tàu bay để khai thác.
Việc bắt giữ tàu bay để thi hành án phải được quy định rất cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật trong nước và quốc tế; tránh gây tâm lý e ngại nguy cơ tàu bay bị bắt giữ để giải quyết một vụ kiện dân sự không liên quan đến tàu bay, không liên quan đến người cho thuê.

(Theo TTXVN/Vietnam+)