Xã hội   An toàn giao thông

Không nên "mua đối phó, bán thất thu"

Cập nhật ngày: 28/05/2020 - 14:17

Trước thông tin lực lượng Cảnh sát giao thông tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó kiểm tra cả giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, người dân đã đổ xô đi mua loại bảo hiểm này, đặc biệt là cho xe máy.

Nhiều người cho biết, họ mua chỉ để đối phó với việc kiểm tra, chứ không trông chờ được bảo hiểm chi trả khi xảy ra tai nạn, do thủ tục để được bảo hiểm thanh toán khá phức tạp.

Dù Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16-9-2008 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có hiệu lực hơn 10 năm, song tỷ lệ tham gia bảo hiểm của xe máy chỉ đạt khoảng 30%. 

Pháp luật quy định, chủ xe máy bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự, để nếu xảy ra tai nạn giao thông, nạn nhân được bồi thường dù người gây tai nạn không có khả năng chi trả. Với tính nhân văn đó, lẽ ra việc mua bảo hiểm phải được đón nhận, nhưng thực tế nhiều người chỉ mua bảo hiểm để không bị xử phạt.

Để xảy ra tình trạng này, doanh nghiệp bảo hiểm cũng có trách nhiệm trong việc chưa làm tốt công tác tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích khi mua bảo hiểm. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm cần tăng trách nhiệm trong hỗ trợ người được bảo hiểm giải quyết các thủ tục pháp lý để đưa ra căn cứ bồi thường bảo hiểm…

Được biết, Bộ Tài chính đang nghiên cứu hoàn thiện chính sách, vừa tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, vừa đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi trong chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm.

Nói cách khác, khi chứng minh được lợi ích thực sự của loại hình bảo hiểm này cũng như thủ tục không còn phiền hà, tình trạng mua đối phó sẽ được giải quyết và bên bán (doanh nghiệp bảo hiểm) cũng không lo thất thu. 

Nguồn hanoimoi