BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khu hành chính Khu KTCK Xa Mát: Người dân đồng tình với phương án bồi thường sau khi điều chỉnh

Cập nhật ngày: 30/05/2009 - 09:08

Khu hành chính Khu KTCK Xa Mát đã giải toả xong

Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Xa Mát có tổng diện tích quy hoạch chung hơn 34.000 ha. Trong Khu KTCK Xa Mát có quy hoạch Khu đô thị cửa khẩu với diện tích 728 ha. Trong hơn 5 năm qua, việc bồi thường giải toả để xây dựng Khu hành chính gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng sau khi phương án bồi thường được điều chỉnh, hiện nay không còn hộ nào có đất trong Khu hành chính không đồng tình.

Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát chia thành 3 khu chính là Khu A, Khu B và Khu C. Khu hành chính được quy hoạch nằm trong Khu A. Từ năm 2004, Ban quản lý (BQL) Khu KTCK Xa Mát bắt đầu triển khai công tác đo đạc giải thửa phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cuối năm 2007, UBND tỉnh phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để tiến hành xây dựng Khu hành chính thuộc Khu A – KKTCK Xa Mát. Theo phương án đầu tiên, trong Khu hành chính đất nông nghiệp trồng cây hàng năm cặp quốc lộ 22B từ mốc lộ giới vào sâu 100 m giá bồi thường và hỗ trợ là 48.000 đồng/m2, từ sau 100 m đến 200 m là 20.000 đồng/m2, từ sau 200 m là 15.000 đồng/m2. Còn các vật kiến trúc, nhà cửa, hoa màu, cây trái thì thực hiện theo quy định. Thế nhưng sau khi có quy hoạch xây dựng Khu KTCK, mặt bằng giá sang nhượng ở khu vực này được nâng cao, nên có một số hộ không đồng tình giá bồi thường, chủ yếu là không đồng tình giá bồi thường về đất. Do đó việc bồi thường giải toả mặt bằng xây dựng Khu hành chính kéo dài không thực hiện được.

Để nhanh chóng giải phóng mặt bằng xây dựng Khu hành chính, BQL Khu KTCK Xa Mát tiếp tục tham khảo ý kiến các hộ dân trong khu vực và đề xuất điều chỉnh giá bồi thường đất theo nguyện vọng của một số hộ dân. Cuối năm 2008 UBND tỉnh phê duyệt phương án điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu hành chính. Theo phương án điều chỉnh, đất nông nghiệp trồng cây hàng năm ven quốc lộ 22B từ mốc lộ giới quy hoạch vào sâu 50 m và từ mốc lộ giới quy hoạch ra mép đường hiện hữu giá bồi thường là 282.500 đồng/m2 (tính bằng 50% đất thổ cư nông thôn cùng vị trí); đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và cây lâu năm cách lộ giới quy hoạch từ sau 50 m giá bồi thường là 40.000 đồng/m2. Theo giá bồi thường này, đất nông nghiệp nằm ven quốc lộ vào sâu 50 m được bồi thường với giá 2,8 tỷ đồng/ha, còn sâu sau 50 m từ lộ giới quy hoạch thì giá bồi thường đến 400 triệu đồng/ha. Đây là mức giá khá cao đối với đất nông nghiệp bình thường.

Từ sau khi phương án điều chỉnh kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Khu hành chính, BQL Khu KTCK Xa Mát phối hợp cùng Trung tâm Quản lý và Phát triển Quỹ đất tỉnh công bố và tiến hành công tác đền bù. Lúc đầu vẫn còn 1 hộ (có diện tích khoảng gần 4 ha) chưa đồng tình mà tiếp tục đòi giá bồi thường rất cao- bình quân 3 tỷ đồng cho mỗi ha đất nông nghiệp kể cả ven quốc lộ lẫn sâu bên trong. BQL tiếp tục vận động, thuyết phục, cuối cùng hộ này cũng đã đồng tình nhận tiền bồi thường. Như thế, toàn bộ khu đất quy hoạch xây dựng Khu hành chính Khu KTCK Xa Mát đến nay đã được bồi thường giải toả mặt bằng hoàn tất. BQL đang triển khai xây dựng tiếp tục những công trình phục vụ hành chính, y tế cho Khu KTCK Xa Mát.

Chuyển hàng hoá ở Khu KTCK Xa Mát

Hiện nay, BQL Khu KTCK Xa Mát đang tập trung lập phương án bồi thường để giải phóng mặt bằng toàn Khu A, giao cho các nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư. Ngoài các công trình hành chính, Khu A còn có các công trình quan trọng như: Khu dịch vụ thương mại quốc tế, Khu dịch vụ thương mại trong nước, Chợ đường biên, Khu dịch vụ tổng hợp… Cho đến nay tại Khu KTCK Xa Mát đã có 13 dự án đầu tư trong nước được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép đầu tư với tổng diện tích hơn 392 ha và tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư là hơn 880 tỷ đồng và 200 triệu USD. Trong đó có 7 dự án được chủ trương cho phép đầu tư từ những năm trước chưa triển khai được do chưa giải phóng mặt bằng và 6 dự án được chủ trương cho phép đầu tư trong năm nay. Tất cả các dự án đều chưa triển khai vì chờ giải phóng mặt bằng.

Để công tác bồi thường tiến hành nhanh chóng, BQL Khu KTCK Xa Mát dự kiến xây dựng giá bồi thường đất ở Khu A dựa trên nền giá bồi thường ở Khu vực hành chính mới giải toả xong, do phương án này đã được các hộ dân trong khu vực giải toả đồng tình.

SƠN TRẦN