BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khu KTCK Xa Mát: Chuẩn bị giải phóng mặt bằng xây dựng Chợ đường biên

Cập nhật ngày: 16/10/2010 - 10:32

Chợ đường biên Khu Kinh tế cửa khẩu Xa Mát (KTCKXM) do Công ty Du lịch Tây Ninh làm chủ đầu tư với quy mô hơn 5 ha thuộc khu A, triển khai giai đoạn 1. Tổng vốn đầu tư xây dựng Chợ đường biên dự kiến khoảng gần 50 tỷ đồng. Đây là một trong 7 dự án được phép đầu tư từ mấy năm trước nhưng đến nay chưa triển khai được do chưa giải phóng mặt bằng.

Giao thương hàng hoá tại Khu KTCK Xa Mát

Qua xác minh của Đoàn kiểm tra, nguồn gốc đất Khu KTCKXM vào năm trước, trong Khu A có đến hơn 63 ha đất thuộc khu vực vành đai biên giới và trên diện tích này có nhiều tổ chức và hộ gia đình đang sản xuất. Đoàn kiểm tra cho rằng đất vành đai biên giới- theo Nghị định số 42/HĐBT là do UBND tỉnh quản lý, quy định về việc quy hoạch, sản xuất và khai thác tài nguyên trong khu vực vành đai biên giới. Nhưng trong thời gian qua đất khu vực vành đai biên giới trong Khu A đã bị khai thác tuỳ tiện, trái với quy chế bảo vệ vành đai biên giới. Qua kiến nghị của Đoàn kiểm tra, cuối năm 2008, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4352/UBND-KTTC kết luận “Khu vực đất thuộc vành đai biên giới, đất rừng thuộc dự án rừng Chàng Riệc, dự án lâm nghiệp do Nhà nước quản lý, khi thu hồi đất để thực hiện dự án Khu KTCK Xa Mát chỉ bồi thường về tài sản trên đất, không bồi thường về đất và công khai phá…”. Thế nhưng, sau khi UBND tỉnh có văn bản kết luận nêu trên vẫn còn một số hộ sản xuất trên đất thuộc khu vực vành đai biên giới không chấp hành, khiến công việc bồi thường giải phóng mặt bằng Khu A trong Khu KTCKXM để triển khai các dự án thực hiện rất chậm chạp.

Để sớm triển khai dự án Chợ đường biên- một trong những dự án quan trọng góp phần vào việc phát triển nhanh lĩnh vực thương mại Khu KTCKXM, trong tháng 9 năm nay, UBND huyện Tân Biên đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu vực xây dựng Chợ đường biên. Theo phương án được duyệt, đất thu hồi để xây dựng Chợ đường biên thuộc khu vực quy hoạch triển khai giai đoạn 1 Khu A với tổng diện tích thu hồi là 13,69 ha toạ lạc tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập. Trên diện tích đó hiện đang có 11,81 ha do 2 hộ dân sản xuất. Tổng số tiền bồi thường theo phương án là gần 400 triệu đồng, trong đó có 354,3 triệu đồng là tiền bồi thường hoa màu, cây trái trồng trên đất và hỗ trợ di dời nhà cửa, vật kiến trúc cho các hộ dân đang sản xuất. Riêng về đất thì phương án không bồi thường vì đây là đất khu vực vành đai biên giới đúng theo văn bản kết luận của UBND tỉnh.

Theo Ban quản lý Khu KTCKXM thì hiện nay đơn vị hợp đồng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu Chợ đường biên đang triển khai phương án bồi thường và thu hồi đất. Tuy nhiên, đến cuối tháng 9 cả 2 hộ dân đang sản xuất trong khu vực đất thu hồi để xây dựng Chợ đường biên vẫn chưa đồng tình nhận tiền bồi thường. Quan điểm của Ban quản lý là kiên quyết thực hiện đúng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quyết định phê duyệt của UBND huyện Tân Biên và theo chủ trương của UBND tỉnh để triển khai dự án đầu tư xây dựng Chợ đường biên.

Quy hoạch Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát- trong đó có Chợ đường biên

Được biết, cho đến nay tại Khu KTCK Xa Mát đã có 14 dự án đầu tư trong nước được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương cho phép đầu tư với tổng diện tích hơn 364 ha và tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến hơn 822 tỷ đồng và 200 triệu USD. Các chủ đầu tư đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư.

Sơn Trần