BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khu KTCK Xa Mát: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư XDCB

Cập nhật ngày: 05/10/2010 - 11:42

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Xa Mát (KTCKXM), kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2010 là 30 tỷ đồng, bao gồm cả những công trình chuyển tiếp và những dự án xây dựng mới trong khu đô thị cửa khẩu. Từ sự nỗ lực của Ban quản lý và sự hỗ trợ tích cực của địa phương và các ngành chức năng, trong 9 tháng đầu năm tiến độ giải ngân lĩnh vực XDCB đạt rất cao- gần 90% kế hoạch vốn XDCB cả năm 2010.

Mô hình hạ tầng kỹ thuật và khu nhà tái định cư ở Khu KTCKXM

Bước sang năm 2010, Khu KTCKXM tiếp tục triển khai nhiều dự án chuyển tiếp quan trọng. Trong đó có công trình đã thi công hoàn thành trong 9 tháng đầu năm 2010 như: Dự án xây dựng nhà làm việc Kiểm dịch động vật, thực vật cửa khẩu- đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và giải ngân được 1,23 tỷ đồng; Dự án nhà làm việc Kiểm tra y tế cửa khẩu cũng đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và giải ngân được 478 triệu đồng. Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thuộc Khu KTCKXM cơ bản đã hoàn tất công tác bồi thường để giải phóng mặt bằng và đến nay đã giải ngân được hơn 19,1 tỷ đồng- trong đó chi trả tiền bồi thường cho dân được hơn 18,2 tỷ đồng. Riêng công trình Cổng và Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu mấy tháng trước đây tiến độ thi công có bị chậm lại do có phần diện tích xây dựng công trình chồng lấn lên khu vực quy hoạch đất quốc phòng. Tuy nhiên, sau một thời gian các cấp, các ngành liên quan tích cực hỗ trợ giải quyết thì việc thi công tiếp tục và tiến độ thi công được đẩy nhanh hơn. Đến nay, công trình Cổng và Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu đã tổ chức nghiệm thu phần móng, nền để chuyển giai đoạn thi công với khối lượng thực hiện được có giá trị hơn 6,5 tỷ đồng, trong đó phần đã giải ngân được hơn 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra, ở Khu KTCKXM còn có thêm một số dự án xây dựng mới cũng đã được triển khai trong năm 2010. Trong đó có: dự án cắm mốc lộ giới quy hoạch quốc lộ 22B, khu đô thị cửa khẩu đã tổ chức nghiệm thu công trình và giải ngân được hơn 146 triệu đồng; dự án đường tạm vào trụ sở Ban quản lý cũng đã tổ chức nghiệm thu và giải ngân 42 triệu đồng.

Như vậy, trong tổng số 30 tỷ đồng kế hoạch XDCB năm 2010, Ban quản lý Khu KTCKXM đã giải ngân được hơn 26,7 tỷ đồng- đạt tỷ lệ đến 89,1% kế hoạch vốn cả năm. Hiện nay, Ban quản lý đang thực hiện các thủ tục để quyết toán các dự án đã được phê duyệt, bao gồm: đường N1, N2, N3, N8, D8 và kênh tiêu thoát nước Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát; lập báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác nước ngầm với lưu lượng 11.000 m3/ngày và một số dự án khác. Với tiến độ giải ngân nhanh như vậy, từ nay đến cuối năm có khả năng lĩnh vực XDCB ở Khu KTCKXM sẽ thiếu vốn đầu tư.

Được biết đến nay Khu KTCKXM đã có 14 dự án đầu tư trong nước được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương cho phép đầu tư với tổng diện tích là hơn 364 ha và tổng nguồn vốn đầu tư khoảng hơn 820 tỷ đồng và 200 triệu USD. Các chủ đầu tư đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/500 và lập dự án đầu tư. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án, Ban quản lý Khu KTCKXM đã hết sức nỗ lực trong việc đẩy nhanh công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư và tăng cường khâu giải phóng mặt bằng.

Sơn Trần